1
00:00:02,223 --> 00:00:06,129
Vydrž tam, vořechu.
Tohle lepicí páska neudrží.

2
00:00:06,169 --> 00:00:10,046
<i>Cosmo neudrží
kokon zavřený také.</i>

3
00:00:10,076 --> 00:00:13,068
<i>Rocket musí pryč! Jít!</i>

4
00:00:14,302 --> 00:00:17,090
Rockete!
Vy jste otevřeli ten kokon?

5
00:00:17,120 --> 00:00:18,558
Tomu jsme se přece
snažili zabránit!

6
00:00:18,598 --> 00:00:22,954
<i>Rocket neotevřel kokon.
A Cosmo mu v otevření nezabrání.</i>

7
00:00:22,984 --> 00:00:25,912
Cosmo, ty zase mluvíš!

8
00:00:25,952 --> 00:00:28,300
Moment. Je to pořád řeč,
když se ti nehýbe pusa?

9
00:00:28,340 --> 00:00:31,796
Draxi, nemůžeme tomu
dovolit zničit vesmír.

10
00:00:38,161 --> 00:00:40,319
Nedostanu se tam, Gamoro.

11
00:00:40,359 --> 00:00:42,567
Pak to musíme
odteleportovat pryč.

12
00:00:42,607 --> 00:00:44,505
- Groote, udělej mi most.
- Já jsem Groot!

13
00:00:53,367 --> 00:00:56,275
Jestli chce tahle
věc zničit vesmír,

14
00:00:56,305 --> 00:00:58,826
může to udělat
na druhé straně černé díry.

15
00:01:06,595 --> 00:01:10,141
Moment. Je to... dítě?

16
00:01:17,306 --> 00:01:19,424
Quille, co si myslíš, že děláš?

17
00:01:35,489 --> 00:01:37,957
Dej to zpátky, Quille.

18
00:01:37,987 --> 00:01:39,476
Ta věc by mohla
zničit celý vesmír.

19
00:01:39,516 --> 00:01:43,475
A jak by to ten stroj
na říhnutí přesně udělal?

20
00:01:43,510 --> 00:01:46,749
Ani já bych v jeho
věku nezničil celý vesmír.

21
00:01:46,789 --> 00:01:50,566
<i>Cosmo pokusil
přečíst dítěte myšlenky.</i>

22
........