1
00:05:49,450 --> 00:05:50,940
Jak je libo.

2
00:08:12,092 --> 00:08:13,719
Postavte se.

3
00:08:19,833 --> 00:08:21,562
Dělejte, co říkám.

4
00:08:24,405 --> 00:08:28,273
Nasedněte na mulu dřív
než si to rozmyslí.

5
00:09:59,500 --> 00:10:01,835
Tak, paní, jak se jmenujete?

6
00:10:01,935 --> 00:10:05,472
- Loweová. Nancy Loweová.
- Z Lordsburgu?

7
00:10:05,572 --> 00:10:08,769
- Ano.
- To jsem si mohl myslet.

8
00:11:06,900 --> 00:11:09,303
Nevadilo by vám, kdybyste přinesla
nějaké dřevo, madam?

9
00:11:09,403 --> 00:11:10,927
Ne, vůbec ne.

10
00:11:20,514 --> 00:11:24,075
Asi to bude trochu obtížné,
když ho budete sbírat ze sedla.

11
00:11:39,633 --> 00:11:44,002
Pane Cody, říkal jste, že jste
mohl tušit, odkud jsem.

12
00:11:44,104 --> 00:11:46,072
Co jste tím myslel?

13
00:11:46,607 --> 00:11:49,410
Spousta lidí zaslechla, že Komančové
zaútočili na lordsburgský dostavník.

14
00:11:49,510 --> 00:11:52,308
Pozabíjeli muže a vás odvedli.

15
00:11:53,180 --> 00:11:56,616
Myslím, že všichni tady o tom ví.

16
00:12:06,059 --> 00:12:08,762
Takže vás pro mě neposlal
můj manžel?

17
00:12:08,862 --> 00:12:10,330
Ne, madam.

18
00:12:10,430 --> 00:12:13,200
- Ale jak...
- Potkal jsem indiána u Casa Verde.

19
00:12:13,300 --> 00:12:16,203
Říkal, že Komančové drží bílou ženu
na výměnu.

20
00:12:16,303 --> 00:12:19,206
- A vy jste pro mě přijel?
- Přesně tak.

21
00:12:19,306 --> 00:12:23,037
- Proč?
- Bylo mi vás líto.

22
00:12:25,178 --> 00:12:27,271
Mohli vás zabít.

........