1
00:00:01,103 --> 00:00:03,527
Kaniel Outis spolupracoval s IS.

2
00:00:03,529 --> 00:00:04,828
Víš, že to není Michael.

3
00:00:04,864 --> 00:00:07,764
- Potřebujeme tě.
- Odpočívat můžu až v rakvi.

4
00:00:07,800 --> 00:00:09,266
Toho se právě bojím.

5
00:00:10,336 --> 00:00:11,868
Neopustím Michaela.

6
00:00:11,904 --> 00:00:14,371
Nemůžeme to všechno
riskovat kvůli jednomu muži.

7
00:00:14,407 --> 00:00:16,206
IS se dostal přes kontroly.

8
00:00:16,242 --> 00:00:17,674
Sana'a se hroutí.

9
00:00:17,710 --> 00:00:20,377
Budeme spolupracovat
nebo oba zemřeme.

10
00:00:20,413 --> 00:00:22,340
Máš moje slovo.

11
00:00:22,379 --> 00:00:25,983
To Abú Ramala
chce Poseidon osvobodit.

12
00:00:28,754 --> 00:00:30,387
Poslal tě Poseidon?

13
00:00:35,294 --> 00:00:36,626
Tak dost!

14
00:00:38,831 --> 00:00:40,464
Kdo to sakra je?

15
00:00:40,599 --> 00:00:43,266
- Je to můj bratr.
- Zpátky ve vězení...

16
00:00:43,302 --> 00:00:47,104
Musel jsem to zapřít.
Ty jsi mě natáčel.

17
00:00:47,140 --> 00:00:48,572
Nesmí to zjistit.

18
00:00:48,608 --> 00:00:50,373
Abú Ramal
zemřel jako mučedník.

19
00:00:50,374 --> 00:00:54,044
Celá armáda Islámského státu
nám právě vyhlásila válku.

20
00:01:00,953 --> 00:01:02,786
Hle ho, padoucha.

21
00:01:16,235 --> 00:01:17,801
Ahoj.

22
00:01:17,837 --> 00:01:21,204
Ahoj, šla jsem
do města pro kávu.

23
00:01:21,240 --> 00:01:23,273
<i>- Chceš něco přinést?</i>
........