1
00:00:00,001 --> 00:00:03,031
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:03,700 --> 00:00:05,907
Zajímá mě vaše strategie.

3
00:00:05,909 --> 00:00:09,913
- Neulehčím to vašemu bratrovi
jen proto, že je právník. - Jistě.

4
00:00:10,222 --> 00:00:12,031
Ta podmínka byl Chuckův nápad.

5
00:00:12,033 --> 00:00:14,838
- Co budeš dělat?
- Chce jen mou právní licenci.

6
00:00:14,840 --> 00:00:16,773
Nenechám tě v tom samotného.

7
00:00:16,900 --> 00:00:18,900
- Hodinky.
- Dovolte.

8
00:00:19,111 --> 00:00:20,698
Hector je vaše konkurence.

9
00:00:20,700 --> 00:00:23,998
Není v mém zájmu,
aby Hector nyní zemřel.

10
00:00:24,000 --> 00:00:26,031
Chcete narušit jeho zásobování.

11
00:00:26,033 --> 00:00:27,437
Nebudu vám v tom bránit.

12
00:01:03,900 --> 00:01:05,788
Ty ses vrátil!

13
00:01:13,111 --> 00:01:16,911
- Hectore.
- Done Eladio.

14
00:01:20,777 --> 00:01:24,500
Zdravím tě. Řekni mi,
co je ta velká novina?

15
00:01:24,700 --> 00:01:29,038
- Koupil jsem firmu.
- Vážně? Jakou?

16
00:01:29,040 --> 00:01:32,928
Na zmrzlinu. Pěknou
továrnu v Michoacánu.

17
00:01:33,166 --> 00:01:37,267
Tady Ximenez byl jejich řidič.

18
00:01:37,478 --> 00:01:40,355
Imigrační ho pokaždé nechalo jít.

19
00:01:40,555 --> 00:01:45,755
- Done Eladio, je mi ctí...
- Nemluv bez vyzvání, idiote.

20
00:01:47,606 --> 00:01:51,006
Ximenezi. Těší mě.

21
00:01:52,222 --> 00:01:57,777
Pověz, nechtěls někdy
utéct s naším zbožím?

22
00:01:59,929 --> 00:02:04,030
- Ne, to nikdy, pane.
- Jenom tě zkouším.

23
........