1
00:00:01,168 --> 00:00:02,628
V předchozích dílech
"Myšlenek zločince"...

2
00:00:02,628 --> 00:00:04,838
Moc ráda vám s vaší matkou pomůžu.

3
00:00:04,838 --> 00:00:07,216
Děkuju. Netušíte, jak moc
to pro mě znamená, Cassie.

4
00:00:07,424 --> 00:00:10,886
Reida už tady nikdo nezraní.

5
00:00:10,886 --> 00:00:13,305
Jestli jo, postarám se,
abyste trpěl.

6
00:00:13,305 --> 00:00:15,599
Můžu vás připravit o hodně.

7
00:00:15,599 --> 00:00:18,101
Mohl bych vás připravit o vašeho syna.

8
00:00:18,101 --> 00:00:20,103
Musím tě provést dalším
kognitivním výslechem.

9
00:00:20,103 --> 00:00:24,274
Slyším zvuk, něco jako sprej,
a ucítím mlhu.

10
00:00:24,274 --> 00:00:25,943
Poznáváš, kdo to je?

11
00:00:25,943 --> 00:00:28,654
To nebyl Škrábal,
kdo to na mě nastražil.

12
00:00:28,654 --> 00:00:30,239
Byla to nějaká žena.

13
00:00:30,239 --> 00:00:32,449
Omlouvám se.
Měla jsem se představit.

14
00:00:32,449 --> 00:00:37,079
- Jsem Carol Atkinsonová.
- Já vás znám. Vy jste Lindsey Vaughnová.

15
00:00:37,079 --> 00:00:41,959
Ne. Jmenuju se Carol.
Carol Atkinsonová.

16
00:00:43,168 --> 00:00:46,004
Půjdeme, Diano.

17
00:00:46,588 --> 00:00:48,632
Je čas jít.

18
00:00:48,632 --> 00:00:50,133
Je čas jít.

19
00:00:50,133 --> 00:00:52,970
"Je čas jít."
Byla to nějaká žena.

20
00:00:52,970 --> 00:00:54,972
Dozorce! Dozorce!

21
00:00:54,972 --> 00:00:57,766
Mami! Mami!

22
00:01:08,527 --> 00:01:10,821
Přijel jsem, jak nejrychleji to šlo.

23
00:01:10,821 --> 00:01:12,614
........