1
00:01:26,978 --> 00:01:30,189
z anglických titulků přeložil: Blahar

2
00:02:12,023 --> 00:02:13,941
<i>Jistěže byli hladoví,</i>

3
00:02:14,025 --> 00:02:16,986
<i>protože svými zásobami
sušeného masa</i>

4
00:02:17,069 --> 00:02:18,613
<i>a solených ryb se
prokousali už několik dní dozadu,</i>

5
00:02:18,696 --> 00:02:22,241
<i>i přesto, že si je
profesionálně rozdělili.</i>

6
00:02:29,624 --> 00:02:32,335
<i>Pro člověka byli
zkušenými námořníky,</i>

7
00:02:32,418 --> 00:02:35,713
<i>ale ani odborník
nedokáže zdolat moře,</i>

8
00:02:35,796 --> 00:02:38,299
<i>které si nepřeje,
aby ses dostal na břeh.</i>

9
00:02:38,382 --> 00:02:41,260
No tak!

10
00:02:43,262 --> 00:02:47,016
<i>A pak konečně...</i>

11
00:02:54,523 --> 00:02:56,776
<i>Oslavy byly ukončeny.</i>

12
00:02:56,859 --> 00:03:00,029
<i>Země, které dosáhli byla
neplodná a kamenitá.</i>

13
00:03:00,112 --> 00:03:02,239
<i>Žádné jídlo ani přístřeší.</i>

14
00:03:02,239 --> 00:03:04,492
<i>Jen kousající hmyz a hadi.</i>

15
00:03:06,702 --> 00:03:08,537
<i>Když vypluli tak snili</i>

16
00:03:08,621 --> 00:03:10,247
<i>o bohatstvích,
které by nastřádali,</i>

17
00:03:10,247 --> 00:03:13,417
<i>o tlustých ženách s velkými ňadry,
pro které by posílali.</i>

18
00:03:13,501 --> 00:03:16,253
<i>Ale jejich sny se změnili
na kousek chleba,</i>

19
00:03:16,295 --> 00:03:18,089
<i>pečené maso,</i>

20
00:03:18,172 --> 00:03:20,257
<i>a dokonce i
salát by postačil.</i>

21
00:03:41,696 --> 00:03:43,114
<i>Regino!</i>

22
00:03:43,155 --> 00:03:45,074
<i>Bohové.</i>

23
........