1
00:00:48,230 --> 00:00:51,447
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:01:03,962 --> 00:01:06,626
Každý další člověk
na vnější obvod!

3
00:01:10,195 --> 00:01:12,151
Bránu!

4
00:01:57,354 --> 00:02:00,910
- Kdo je ten muž?
- Nevím.

5
00:02:02,199 --> 00:02:05,329
Připlul dneska ráno s nějakými
dalšími obchodníky.

6
00:02:05,336 --> 00:02:08,536
Dívají se, ale nechtějí nic kupovat.

7
00:02:08,540 --> 00:02:11,740
Ptám se sám sebe, proč se
obtěžovali celou tu cestu,

8
00:02:11,743 --> 00:02:15,005
když nechtějí nic kupovat?

9
00:02:18,946 --> 00:02:20,881
Útok!

10
00:03:05,657 --> 00:03:07,626
Co dělali?

11
00:03:07,632 --> 00:03:10,605
Hledali slabiny v naší obraně.

12
00:03:10,834 --> 00:03:13,488
Vypadá to, že jednu našli.

13
00:03:17,517 --> 00:03:19,497
Otevřete brány!

14
00:03:38,426 --> 00:03:41,449
Biskup byl v bitvě s králem Aellem.

15
00:03:41,522 --> 00:03:43,195
Dobrý bože.

16
00:03:43,201 --> 00:03:47,896
Jeho milost je teď jistě blíže k Bohu,
než k tobě, princi Aethewulfe.

17
00:03:51,147 --> 00:03:53,035
Položte ho.

18
00:03:57,257 --> 00:03:59,701
Kdo vám to udělal?

19
00:04:00,313 --> 00:04:02,676
Byli to synové Ragnara Lothbroka?

20
00:04:02,781 --> 00:04:06,592
Jejich armáda. Jak je velká?
Kolik válečníků?

21
00:04:06,696 --> 00:04:10,067
Kolik stébel trávy

22
00:04:10,800 --> 00:04:13,082
je tam na poli?

23
00:04:13,175 --> 00:04:16,156
Co to znamená? Stovky? Tisíce?

24
........