1
00:00:00,027 --> 00:00:01,544
<i>V předchozím díle</i>
The Big Bang Theory...

2
00:00:02,571 --> 00:00:03,536
Co je tohle?

3
00:00:03,552 --> 00:00:05,410
To nic, jen nějaké výpočty,
které už nepotřebujeme.

4
00:00:05,425 --> 00:00:06,760
Tohle je jiný přístup.

5
00:00:06,768 --> 00:00:09,576
Zkoušeli jste ten naváděcí
systém ještě zmenšit?

6
00:00:09,601 --> 00:00:11,637
Je to jen teorie.

7
00:00:11,649 --> 00:00:13,397
Není ani
pořádně vyřešená.

8
00:00:15,545 --> 00:00:16,537
To chci.

9
00:00:18,496 --> 00:00:21,320
Už jsme dosáhli
požadovaných specifikací.

10
00:00:21,333 --> 00:00:24,993
Zmenšení by vyžadovalo
celé týdny nových výpočtů.

11
00:00:25,457 --> 00:00:27,686
Tak ať to spočítá ten chlap,
co nosí dvě trička.

12
00:00:29,631 --> 00:00:31,689
Pane, pokud mohu,

13
00:00:31,868 --> 00:00:35,718
současnému prototypu jsme
věnovali spoustu práce a úsilí,

14
00:00:35,737 --> 00:00:37,474
je to velice
elegantní řešení

15
00:00:37,478 --> 00:00:39,205
a především to funguje.

16
00:00:39,436 --> 00:00:41,163
Oba jste předložili
skvělé argumenty.

17
00:00:41,174 --> 00:00:44,269
A děkuji vám, že jste je
předložili tak výřečně.

18
00:00:44,389 --> 00:00:45,562
Vyrobte tohle.

19
00:00:46,659 --> 00:00:47,802
<i>a nyní...</i>

20
00:00:48,417 --> 00:00:50,840
- Šampaňské, šampaňské...
- Děkuji.

21
00:00:50,872 --> 00:00:53,638
a pro nejvyššího druháka
na světě, jablečný džus.

22
00:00:55,611 --> 00:00:58,465
Žádná brčka s kloubem,
........