1
00:00:01,669 --> 00:00:04,005
Neuromuskulární blokáda ustupuje.

2
00:00:04,538 --> 00:00:07,742
-Dejte mu 200 miligramů tramadolu.
-Saturace v normě.

3
00:00:07,908 --> 00:00:09,543
Morgane?

4
00:00:09,810 --> 00:00:12,513
-Slyšíte mě, Morgane?
-Kde to jsem? Co se to děje?

5
00:00:12,680 --> 00:00:14,782
-Proč jsem přivázaný?
-Jste v pořádku.

6
00:00:14,949 --> 00:00:16,150
Jste v bezpečí.

7
00:00:16,283 --> 00:00:18,019
Jsme tu, abychom vám pomohli.

8
00:00:18,152 --> 00:00:20,221
Ale k tomu

9
00:00:20,554 --> 00:00:22,089
vám potřebuju něco ukázat.

10
00:00:22,223 --> 00:00:25,726
Potřebuju, abyste mi o tom
řekl všechno, co víte.

11
00:00:26,861 --> 00:00:29,597
Poznáváte tohoto muže?

12
00:00:30,131 --> 00:00:31,732
Zamyslete se hodně dozadu.

13
00:00:34,035 --> 00:00:35,903
Přemýšlejte usilovně, Morgane.

14
00:00:37,304 --> 00:00:38,939
A co tenhle?

15
00:00:39,907 --> 00:00:42,209
Já... Já nevím.

16
00:00:42,543 --> 00:00:44,044
Kdo je to?

17
00:00:46,113 --> 00:00:47,782
Počkejte, to je Drunchi.

18
00:00:47,915 --> 00:00:49,984
Ne, Drucci.
Myslím, že se jmenuje Drucci.

19
00:00:50,117 --> 00:00:52,753
Co se stalo s panem Druccim?

20
00:00:55,056 --> 00:00:56,690
Co?

21
00:01:03,564 --> 00:01:05,099
Ta vražda.

22
00:01:05,232 --> 00:01:06,967
Ten soud.

23
00:01:07,134 --> 00:01:10,905
Pracujete pro... Říkal jsem,
že nebudu svědčit. Dal jsem vám slovo.

24
00:01:11,038 --> 00:01:14,642
........