1
00:00:00,020 --> 00:00:02,185
<i>Videli ste:</i>

2
00:00:06,075 --> 00:00:07,160
<i>Príčinou smrti je</i>

3
00:00:07,195 --> 00:00:08,121
<i>zadusenie stranguláciou,</i>

4
00:00:08,157 --> 00:00:10,022
<i>spôsobenou samovraždou.</i>

5
00:00:10,058 --> 00:00:11,870
- Čo je toto tu?
- Modrina na zadnej časti hlavy.

6
00:00:11,894 --> 00:00:14,961
<i>Chcem sa vás opýtať
na poháre, ktoré mala.</i>

7
00:00:16,257 --> 00:00:18,789
<i>- Poháre?
- Je to vylepšená verzia</i>

8
00:00:18,826 --> 00:00:20,559
<i>Agent Orange.</i>

9
00:00:20,594 --> 00:00:21,833
Ako ten vo Vietname?

10
00:00:21,868 --> 00:00:23,739
Áno, až na to, že táto vecička
je okrem svojich defoliačných schopností

11
00:00:23,763 --> 00:00:25,241
<i>modifikovaná aby prenikla</i>

12
00:00:25,265 --> 00:00:26,565
<i>do koreňového systému rastlín.</i>

13
00:00:26,600 --> 00:00:28,734
Náklad dynamitu dorazil včera.

14
00:00:28,768 --> 00:00:30,379
Uhoľná spoločnosť ho
drží schovaný na stavenisku

15
00:00:30,403 --> 00:00:31,769
tam dolu.

16
00:00:31,804 --> 00:00:33,082
Budú mať cestu
pre svoje jednotky,

17
00:00:33,106 --> 00:00:35,908
ich stroje, pre čokoľvek, čo budú chcieť.

18
00:00:38,811 --> 00:00:40,112
Čo do pekla.

19
00:00:40,146 --> 00:00:41,445
<i>V klietke,</i>

20
00:00:41,481 --> 00:00:43,649
<i>som videl mojich blízkych.</i>

21
00:00:43,683 --> 00:00:45,017
<i>Len tam stáli a pozerali sa.</i>

22
00:00:45,051 --> 00:00:46,752
Neviem, čo sa tam hore stane.

23
00:00:46,786 --> 00:00:49,121
Choď za nimi.
Budem ťa tu čakať,

24
........