1
00:00:01,192 --> 00:00:03,759
Si môj, smoking.

2
00:00:04,269 --> 00:00:05,435
Vlastním ťa.

3
00:00:05,437 --> 00:00:06,603
Vlastne, je požičovne.

4
00:00:06,605 --> 00:00:07,638
To nie je vtipné.

5
00:00:07,640 --> 00:00:08,805
Hej, budúci ženích,

6
00:00:08,807 --> 00:00:11,675
našiel som tie manžetové gombíky,
ktoré sme hľadali.

7
00:00:12,611 --> 00:00:13,744
Čo je s Gregom LeMondom?

8
00:00:13,746 --> 00:00:15,412
Snaží sa napratať do svojho
svadobného smokingu.

9
00:00:16,248 --> 00:00:17,214
Svadba je dnes večer.

10
00:00:17,216 --> 00:00:18,382
Vezmi väčšie číslo.

11
00:00:18,384 --> 00:00:20,083
Odmieta to.

12
00:00:20,085 --> 00:00:22,819
Happy videla Ryana Ducklinga
nosiť smoking ako ten

13
00:00:22,821 --> 00:00:23,854
na filmovom plagáte.

14
00:00:23,856 --> 00:00:24,988
Je to Gosling.

15
00:00:24,990 --> 00:00:28,025
A omeškala sa.
Má rada vlákna.

16
00:00:28,027 --> 00:00:30,861
Myslíš, že meškala kvôli Goslingovi?

17
00:00:31,697 --> 00:00:33,664
Nie.

18
00:00:33,666 --> 00:00:35,132
Kde sú moje skúmavky?

19
00:00:35,134 --> 00:00:37,100
Snažím sa dokončiť desalinizačný pokus.

20
00:00:37,102 --> 00:00:39,803
Možno ich premiestnil
nový manažér kancelárie.

21
00:00:40,939 --> 00:00:42,873
Priznávaš vinu, Tubs?

22
00:00:42,875 --> 00:00:45,242
Musí pracovať na manželskom sľube.

23
00:00:46,145 --> 00:00:47,511
Trochu dlhý, nemyslíš?

24
00:00:47,513 --> 00:00:50,881
Toto je tak stručne, ako dokážem
........