1
00:00:01,273 --> 00:00:04,684
Překlad: Mejsy.

2
00:00:08,554 --> 00:00:10,279
<i>V roce 1928</i>

3
00:00:10,374 --> 00:00:13,250
<i>jsme byly my ženy něco jako ozdoby,</i>

4
00:00:13,364 --> 00:00:16,164
<i>které se braly na večírky,
aby se předváděly.</i>

5
00:00:19,938 --> 00:00:23,078
<i>Předměty, které neumí vyjádřit
názor nebo se rozhodnout.</i>

6
00:00:23,160 --> 00:00:25,870
<i>Je pravda, že život nebyl
snadný pro nikoho,</i>

7
00:00:26,523 --> 00:00:28,398
<i>a už vůbec ne pro ženy.</i>

8
00:00:30,093 --> 00:00:32,671
<i>Když jsi byla ženou v roce 1928</i>

9
00:00:32,796 --> 00:00:35,896
<i>být svobodná se zdálo jako
něco nedosažitelného.</i>

10
00:00:36,132 --> 00:00:41,611
<i>Protože pro společnost jsme my ženy
byly jen hospodyňky, matky, manželky…</i>

11
00:00:43,335 --> 00:00:45,754
<i>Neměli jsme právo mít sny ani ambice.</i>

12
00:00:47,460 --> 00:00:50,498
<i>Aby hledaly svou budoucnost,
mnohé musely odjet hodně daleko.</i>

13
00:00:50,548 --> 00:00:51,828
V baru naproti.

14
00:00:52,999 --> 00:00:54,437
Ty nikam nepůjdeš.

15
00:00:54,780 --> 00:00:59,032
<i>A další musely čelit pravidlům
mačistické a zpátečnické společnosti.</i>

16
00:00:59,108 --> 00:01:02,168
- Nech ji.
- Ty se do toho nepleť! Nepleť se do toho!

17
00:01:03,062 --> 00:01:06,965
<i>Nakonec jsme všechny, bohaté
i chudé, chtěly totéž:</i>

18
00:01:07,601 --> 00:01:09,160
<i>být svobodné.</i>

19
00:01:09,320 --> 00:01:12,162
<i>A jestli jsme kvůli tomu
musely přestoupit zákon,</i>

20
00:01:12,187 --> 00:01:14,718
<i>byly jsme připravené to udělat
bez ohledu na následky.</i>

21
00:01:22,484 --> 00:01:25,880
<i>Jen ty, které za své sny bojovaly,
je dokázaly uskutečnit.</i>

22
00:01:36,968 --> 00:01:38,220
<i>Tomu jsme věřily.</i>

........