1
00:00:18,870 --> 00:00:20,390
Shadowe, propustíme tě

2
00:00:20,445 --> 00:00:21,579
dnes odpoledne.

3
00:00:21,679 --> 00:00:22,680
Tvoje žena

4
00:00:25,364 --> 00:00:27,452
dnes brzy ráno zemřela.

5
00:00:27,552 --> 00:00:30,555
Byla to autonehoda.

6
00:00:33,092 --> 00:00:36,394
Takže jsi tam ztratil i něco
životně důležitého, nejen čas.

7
00:00:38,667 --> 00:00:41,670
Kdybychom si byli blízcí,
jak bych ti měl říkat?

8
00:00:43,339 --> 00:00:46,808
Mohl bych být pan Wednesday
a potřást ti rukou.

9
00:00:46,908 --> 00:00:49,211
Kolik ti toho náš muž řekl?

10
00:00:51,580 --> 00:00:52,814
Teď jsi můj muž.

11
00:00:52,914 --> 00:00:54,316
Víš, kdo to je?

12
00:00:54,416 --> 00:00:55,784
Kdo doopravdy je?

13
00:02:18,217 --> 00:02:28,361
*** přeložila: barbis_dc***

14
00:03:22,361 --> 00:03:23,561
Anansi...

15
00:03:25,561 --> 00:03:26,561
Anansi...

16
00:03:27,561 --> 00:03:29,561
Náš Anansi...

17
00:03:31,561 --> 00:03:33,561
Slyšíš mě?

18
00:03:34,061 --> 00:03:36,561
Nemám pro tebe dárek.

19
00:03:37,561 --> 00:03:38,561
Ale...

20
00:03:38,561 --> 00:03:41,761
ty jsi moudrý a malý...

21
00:03:41,561 --> 00:03:47,261
...ty znáš způsoby, jak se vyváznout z nebepečí bez újmy.

22
00:03:49,561 --> 00:03:51,761
Tihle cizí muži ji svázali ruce,

23
00:03:52,761 --> 00:04:03,961
takže před tebou nemůžu tančit,
ani ti zatleskat za tvé plody.

24
00:04:05,661 --> 00:04:07,861
Ale ty mě slyšíš.

........