1
00:00:00,001 --> 00:00:03,331
<i>V minulých dílech:</i>

2
00:00:03,333 --> 00:00:06,363
Uvědomuješ si, že ses
právě přiznal ke zločinu?

3
00:00:08,222 --> 00:00:12,117
Kvůli tomu jsi zničil
naši rodinu? Jsi šťastnej?

4
00:00:12,119 --> 00:00:13,442
- Jimmy!
- Co budeš dělat?

5
00:00:13,444 --> 00:00:15,646
- Má mě v hrsti.
- Ty ho dostaneš.

6
00:00:15,777 --> 00:00:19,443
Lituji toho všeho víc, než si umíš
představit, protože jsi můj bratr.

7
00:00:20,555 --> 00:00:22,442
Podám návrh
na zamlčení té kazety.

8
00:00:22,444 --> 00:00:27,666
- Ta páska bude přehrána.
- Tak co? - Zásah.

9
00:00:57,505 --> 00:00:58,949
Našel jsem telefon.

10
00:01:00,266 --> 00:01:04,175
- Vypadá jako ze 60. let,
ale postačí. - Jen moment.

11
00:01:05,444 --> 00:01:07,705
Výborně. Děkuji,
že jste byli tak opatrní.

12
00:01:07,707 --> 00:01:10,737
- Budeme muset k vám
na půdu, pane. - Proč?

13
00:01:10,933 --> 00:01:13,442
- Abysme to připojili.
- To nebude potřeba.

14
00:01:13,444 --> 00:01:16,442
Zabere to sotva pár minut
a bez toho vám to nepojede.

15
00:01:16,444 --> 00:01:18,200
To je dobré. Nebudeme...

16
00:01:18,400 --> 00:01:22,703
Až to tady zabalíte,
přidáte do garáže světla? Dík.

17
00:01:23,909 --> 00:01:26,575
Telefon máme,
dvorek už skoro bude,

18
00:01:27,133 --> 00:01:30,739
zásuvky jsou v pořádku,
ale ještě je zkontroluju.

19
00:01:31,202 --> 00:01:35,799
- Už jsme skoro v cíli.
- Dobře. Co myslíš?

20
00:01:35,999 --> 00:01:40,776
- S ním nebo bez?
- Myslím, že bez.

21
00:01:41,555 --> 00:01:43,777
Máš pravdu. Radši bez.
........