1
00:00:07,077 --> 00:00:11,768
Koho by napadlo, že šutr
plnej symbiontů je tak rychlý.

2
00:00:12,979 --> 00:00:14,446
Já jsem Groot.

3
00:00:14,680 --> 00:00:15,951
No, to je dobrá zpráva.

4
00:00:15,953 --> 00:00:18,954
Groot říká, že ten granát
slizu míří na Spartax.

5
00:00:18,956 --> 00:00:22,057
Mám na Spartaxu rodinu, Rockete.

6
00:00:22,059 --> 00:00:25,094
Jak může být posednutí
divokými stvůrami dobrá zpráva?

7
00:00:25,096 --> 00:00:28,030
Myslel jsem, že
svého otce nesnášíš, Quille.

8
00:00:28,032 --> 00:00:31,801
To neznamená, že chci,
aby moje sestra a miliardy lidí

9
00:00:31,803 --> 00:00:34,603
skončily jako loutky divokých
hněvem poháněných symbiontů!

10
00:00:34,605 --> 00:00:38,407
Souhlasím. To by byl
nevhodný způsob pomsty.

11
00:00:38,409 --> 00:00:40,876
Drax Ničitel o pomstě něco ví.

12
00:00:40,878 --> 00:00:42,144
Ale o ničem jiném.

13
00:00:42,146 --> 00:00:44,213
Dobře, hele.
Mám nápad.

14
00:00:44,215 --> 00:00:47,750
Co kdybychom varovali mou
sestřičku před koulí parazitů,

15
00:00:47,752 --> 00:00:49,752
která se blíží k její planetě?

16
00:00:49,754 --> 00:00:51,954
Dobře, ty nejsi moje sestřička.

17
00:00:51,956 --> 00:00:54,323
<i>Hovoří generál Glogug.</i>

18
00:00:54,325 --> 00:00:57,493
<i>Císařovna Victoria
si nepřeje být rušena.</i>

19
00:00:57,495 --> 00:01:00,229
<i>Především vámi, Star-Lorde.</i>

20
00:01:00,231 --> 00:01:02,898
Vážně? Řekl bych,
že by chtěla vědět...

21
00:01:02,900 --> 00:01:05,901
<i>O kometě zamořené symbionty,
kterou pronásledujete?</i>

22
00:01:05,903 --> 00:01:10,573
Ujišťuji vás, že
máme situaci pevně v rukou.
........