1
00:01:34,928 --> 00:01:38,139
z anglických titulků přeložil: Blahar

2
00:02:19,973 --> 00:02:21,891
<i>Jistěže byli hladoví,</i>

3
00:02:21,975 --> 00:02:24,936
<i>protože svými zásobami
sušeného masa</i>

4
00:02:25,020 --> 00:02:26,563
<i>a solených ryb se
prokousali už několik dní dozadu,</i>

5
00:02:26,646 --> 00:02:30,191
<i>i přesto, že si je
profesionálně rozdělili.</i>

6
00:02:37,574 --> 00:02:40,285
<i>Pro člověka byli
zkušenými námořníky,</i>

7
00:02:40,368 --> 00:02:43,663
<i>ale ani odborník
nedokáže zdolat moře,</i>

8
00:02:43,747 --> 00:02:46,249
<i>které si nepřeje,
aby ses dostal na břeh.</i>

9
00:02:46,332 --> 00:02:49,210
No tak!

10
00:02:51,212 --> 00:02:54,966
<i>A pak konečně...</i>

11
00:03:02,474 --> 00:03:04,726
<i>Oslavy byly ukončeny.</i>

12
00:03:04,809 --> 00:03:07,979
<i>Země, které dosáhli byla
neplodná a kamenitá.</i>

13
00:03:08,063 --> 00:03:10,190
<i>Žádné jídlo ani přístřeší.</i>

14
00:03:10,190 --> 00:03:12,442
<i>Jen kousající hmyz a hadi.</i>

15
00:03:14,652 --> 00:03:16,488
<i>Když vypluli tak snili</i>

16
00:03:16,571 --> 00:03:18,198
<i>o bohatstvích,
které by nastřádali,</i>

17
00:03:18,198 --> 00:03:21,368
<i>o tlustých ženách s velkými ňadry,
pro které by posílali.</i>

18
00:03:21,451 --> 00:03:24,204
<i>Ale jejich sny se změnili
na kousek chleba,</i>

19
00:03:24,245 --> 00:03:26,039
<i>pečené maso,</i>

20
00:03:26,122 --> 00:03:28,208
<i>a dokonce i
salát by postačil.</i>

21
00:03:49,646 --> 00:03:51,064
<i>Regino!</i>

22
00:03:51,106 --> 00:03:53,024
<i>Bohové.</i>

23
........