1
00:00:50,833 --> 00:00:51,793
Hej!

2
00:00:52,802 --> 00:00:53,802
Pojď už. Musíme jít.

3
00:00:53,857 --> 00:00:54,833
Ne!

4
00:00:54,858 --> 00:00:56,174
- Pusť mě dovnitř.
- Ne.

5
00:00:56,365 --> 00:00:57,857
No tak, udělal jsem ti speciální snídani.

6
00:00:57,952 --> 00:00:59,063
Vždyť neumíš vařit.

7
00:00:59,397 --> 00:01:02,071
No tak, Mary. Otevři!

8
00:01:06,722 --> 00:01:07,722
Sluší ti to.

9
00:01:09,381 --> 00:01:11,198
Vypadám jak od Disneyho.

10
00:01:18,833 --> 00:01:20,389
Co je na tom speciálního?

11
00:01:20,850 --> 00:01:21,532
Cože?

12
00:01:21,831 --> 00:01:24,222
Řekl jsi, že si mi udělal speciální snídani.

13
00:01:29,613 --> 00:01:31,213
Prosím, nenuť mě tam jít.

14
00:01:31,470 --> 00:01:33,160
Můžeš mě pořád učit doma.

15
00:01:33,621 --> 00:01:35,152
Naučil jsem tě všechno, co znám.

16
00:01:35,169 --> 00:01:36,635
Ale já tam nechci jít!

17
00:01:36,651 --> 00:01:38,428
No, já zase nechci jít do práce, ale půjdu.

18
00:01:39,294 --> 00:01:42,360
Ty nepracuješ, jen
opravuješ lodě v přístavu.

19
00:01:42,569 --> 00:01:45,069
Beru, je to chabý příklad,
ale i tak tam půjdeš.

20
00:01:47,514 --> 00:01:48,958
Ale co Fred?

21
00:01:48,999 --> 00:01:49,847
Co je s ním?

22
00:01:49,887 --> 00:01:51,562
Nebudeš se o něj starat,
nemáš rád kočky.

23
00:01:51,872 --> 00:01:54,872
Nemám rád kočky s dvěma očima.
Jak víš, Fred má jedno.

24
00:01:54,897 --> 00:01:56,223
Kdo si s ním bude házet?
........