1
00:00:03,773 --> 00:00:07,142
Tak jest, Strážci,
vítězství dnes patří vám.

2
00:00:07,144 --> 00:00:10,346
Vítězství vlastně patří tobě,
příteli Thore.

3
00:00:10,348 --> 00:00:13,048
Drax má pravdu.
Tvoje vláda nad blesky

4
00:00:13,050 --> 00:00:16,452
zničila najednou všechny
symbionty na kometě.

5
00:00:16,454 --> 00:00:19,221
Ale no tak, Gamoro.
Taky jsme trochu přispěli.

6
00:00:19,223 --> 00:00:22,057
Vskutku, Petere Quille.
Neboť to byla moudrost tvé posádky,

7
00:00:22,059 --> 00:00:26,295
která zavolala
moc Asgardu na pomoc.

8
00:00:26,297 --> 00:00:28,297
Ale teď čeká Asgard.

9
00:00:28,299 --> 00:00:30,933
Otevři Bifrost, Heimdalle!

10
00:00:37,542 --> 00:00:41,810
Co je tohle za čarodějnictví?

11
00:00:41,812 --> 00:00:45,532
Za tohle rozhodně nemůžeme.

12
00:00:52,017 --> 00:00:54,023
Heimdalle, drž se zpátky!

13
00:00:58,262 --> 00:01:01,196
Vy! Takzvaní Strážci!

14
00:01:01,198 --> 00:01:04,333
Co jste to udělali
asgardskému princi?

15
00:01:04,335 --> 00:01:07,736
My jsme neudělali nic.
Útočí na něj symbiont.

16
00:01:07,738 --> 00:01:11,173
Thore, použij svoje kladivo.

17
00:01:23,354 --> 00:01:26,055
Thor byl zkažen.
Už není hoden

18
00:01:26,057 --> 00:01:27,412
Mjolniru.

19
00:01:28,726 --> 00:01:31,226
Vypadá to,
že našel vhodnou náhradu.

20
00:01:41,771 --> 00:01:44,406
Já jsem Groot?

21
00:01:44,408 --> 00:01:46,408
Symbiont se silou Thora?

22
00:01:46,410 --> 00:01:49,478
V galaxii není
moc nebezpečnějších věcí.

........