1
00:00:06,772 --> 00:00:08,773
Jsou to nejhezčí nehty,
které jsem viděl?

2
00:00:08,798 --> 00:00:10,030
Ne, ale jsou v pohodě.

3
00:00:10,689 --> 00:00:14,421
Dobře. Víte... původně
jsem sem nechtěl jít.

4
00:00:14,446 --> 00:00:16,773
Pak jsem si řekl:
„Víš co? Procházka by bodla.“

5
00:00:16,798 --> 00:00:18,523
A zrovna teď pracuju

6
00:00:18,548 --> 00:00:20,653
na peer-to-peer internetu

7
00:00:20,678 --> 00:00:23,250
a myšlení mi jde líp, když chodím.

8
00:00:23,959 --> 00:00:26,889
Když už budu chodit a přemýšlet,
můžu jít někam konkrétně.

9
00:00:26,914 --> 00:00:28,476
Kdy jste naposledy spal?

10
00:00:30,264 --> 00:00:31,264
Už ani nevím.

11
00:00:31,609 --> 00:00:33,445
Chtěl jsem spát minulou noc,

12
00:00:33,470 --> 00:00:36,273
ale... myslel jsem si, že mám řešení

13
00:00:36,298 --> 00:00:38,450
k problému s výpočetní důvěrou,
který řeším

14
00:00:38,475 --> 00:00:40,312
ale zjistil jsem, že nemám řešení.

15
00:00:40,337 --> 00:00:42,957
Ale už bylo pozdě.
Už jsem vypil celou konvici kávy.

16
00:00:43,050 --> 00:00:45,132
Mám práci. Chodí ke mně pacienti.

17
00:00:45,157 --> 00:00:47,115
- Nechci vás přerušovat.
- Co to děláte?

18
00:00:47,140 --> 00:00:49,890
Jen... vteřinku. Něco mě napadlo.

19
00:00:49,915 --> 00:00:51,187
Proč to píšete tam?

20
00:00:51,212 --> 00:00:53,257
Každému pacientovi dáváte nový, ne?

21
00:00:54,101 --> 00:00:55,367
Už budu muset.

22
00:00:56,132 --> 00:00:59,218
Všichni kluci si myslí,
že jsem šílený. Ale nejsem.

23
00:00:59,243 --> 00:01:01,023
Říká se, že když musel Alan Turing

........