1
00:01:09,449 --> 00:01:11,007
A teraz moji drahí priatelia...

2
00:01:11,118 --> 00:01:13,279
...je mi cťou predstaviť vám všetkým...

3
00:01:13,387 --> 00:01:15,048
...miláčika národa...

4
00:01:15,155 --> 00:01:16,747
...jeden a jediný...

5
00:01:16,857 --> 00:01:22,261
...spevák, skladateľ, textár...
Rahul Jayekar.

6
00:01:22,763 --> 00:01:25,288
Prinášame vám aktuálne
informácie o tomto koncerte.

7
00:01:25,399 --> 00:01:28,232
Ako môžete vidieť, atmosféra
je skvelá a pódium je pripravené.

8
00:01:28,402 --> 00:01:29,960
A fanúšikovia čakajú na...

9
00:01:30,070 --> 00:01:31,935
...Rahula Jayekara
už dve hodiny.

10
00:01:36,877 --> 00:01:38,845
Pán Deepak. Nezvládne to.

11
00:01:38,945 --> 00:01:40,742
Ja som Aryan.
Som tiež spevák.

12
00:01:40,847 --> 00:01:41,711
Oh! Vypadni!

13
00:01:41,815 --> 00:01:43,043
Dovoľte mi ísť na pódium.

14
00:01:43,150 --> 00:01:44,447
Pane počúvajte ma.

15
00:01:44,718 --> 00:01:45,707
Pane, snažím sa už 5 rokov...

16
00:01:45,819 --> 00:01:46,410
...všetko vďaka ľuďom ako títo.

17
00:01:46,687 --> 00:01:47,949
Pane, som pripravený.
Vezmite ma tam, prosím.

18
00:01:49,056 --> 00:01:50,887
Snaž sa ešte
o 10 rokov viac.

19
00:01:50,991 --> 00:01:52,322
Buď svojský.

20
00:01:52,426 --> 00:01:54,155
A ak budem ešte stále žiť,
môžeš za mnou prísť.

21
00:01:54,261 --> 00:01:56,354
Dobre? Teraz vypadni.

22
00:01:56,463 --> 00:01:57,760
Zdravím. Kde je, pán Vivek...

23
00:01:57,864 --> 00:01:59,923
Vivek! Vivek!

........