1
00:00:16,280 --> 00:00:17,679
Nech mě hádat.

2
00:00:17,680 --> 00:00:19,120
“Zábava”?

3
00:00:20,650 --> 00:00:23,250
Máš tohle místo tak rád,
že to musíš dát najevo.

4
00:00:23,260 --> 00:00:25,120
Chápu to. Taky to
tady mám ráda.

5
00:00:27,530 --> 00:00:28,889
Tady seržantka
Dawsonová, hlásím

6
00:00:28,890 --> 00:00:30,259
vandalismus na Pine Trail.

7
00:00:30,260 --> 00:00:31,829
Podezřelý utíká pěšky
směrem na sever.

8
00:00:31,830 --> 00:00:33,329
Rozumím, seržantko.

9
00:00:33,330 --> 00:00:35,230
Říkala jsem ti to, Jaspere.
Tohle místo je zábavné.

10
00:00:38,200 --> 00:00:41,640
Vzdej to kluku, než
přijdeš k úrazu!

11
00:00:45,780 --> 00:00:47,480
Jaspere, co se děje?

12
00:00:51,080 --> 00:00:53,149
V klidu, kluku. Klid.

13
00:00:53,150 --> 00:00:54,580
Kamaráde, co se děje?

14
00:00:57,890 --> 00:01:01,160
Máš dobré uši, Jaspere.
Měli bychom to raději zkontrolovat.

15
00:01:04,200 --> 00:01:06,330
Policie!
Je tady někdo?

16
00:01:08,770 --> 00:01:11,469
Tady Dawsonová. Jsem
u East Portico Stones.

17
00:01:11,470 --> 00:01:13,439
Mám tady možné narušení.

18
00:01:13,440 --> 00:01:14,769
Rozumím, Dawsonová.

19
00:01:14,770 --> 00:01:16,410
Uveďte, jaké narušení.

20
00:01:16,680 --> 00:01:19,609
Zůstaň.

21
00:01:19,610 --> 00:01:22,680
Seržantko Dawsonová,
vyžadujete pomoc?

22
00:01:24,180 --> 00:01:25,820
Dawsonová, slyšíte?

23
00:01:27,790 --> 00:01:29,249
........