1
00:00:01,120 --> 00:00:03,025
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:03,037 --> 00:00:04,807
Henry si vážně přišel na své.

3
00:00:04,808 --> 00:00:06,737
Je připravený, zajímá se

4
00:00:06,743 --> 00:00:09,644
a prokázal schopnost
vypořádat se s výzvou.

5
00:00:10,015 --> 00:00:12,427
<i>Dostanu produkty z farem.</i>

6
00:00:12,579 --> 00:00:14,686
<i>A pak musím všechno rozdělit.</i>

7
00:00:14,937 --> 00:00:17,057
<i>Někdo bude veselý,
jiný zklamaný.</i>

8
00:00:17,283 --> 00:00:20,270
<i>Ale je důležité, aby někteří
konkrétní měli radost.</i>

9
00:00:20,422 --> 00:00:22,719
<i>Nevíte, s čím máte tu čest.</i>

10
00:00:22,981 --> 00:00:26,495
<i>Můžete sedět v cele,
dokud nám to neřeknete.</i>

11
00:00:27,130 --> 00:00:29,231
Myslíme, že víme,
co se stalo Williamovi.

12
00:00:29,232 --> 00:00:33,267
Nějak se infikoval virem,
který přepravoval.

13
00:00:33,369 --> 00:00:37,771
Obávám se,
že ho čeká ještě jedna mise.

14
00:00:37,873 --> 00:00:39,740
Počkejte.

15
00:00:39,842 --> 00:00:42,543
Musím vám něco říct.

16
00:00:42,645 --> 00:00:44,245
Vracím se domů.

17
00:00:58,260 --> 00:01:00,326
Mudžahedíni?

18
00:01:00,429 --> 00:01:02,595
Ano.

19
00:01:02,697 --> 00:01:04,764
Co to je?

20
00:01:04,866 --> 00:01:06,766
Vidíte tu krev?

21
00:01:06,868 --> 00:01:09,702
- Je to všechno krev?
- Ano.

22
00:01:11,873 --> 00:01:14,473
Bože, nikdy jsem
nic takového neviděl.

23
00:01:27,930 --> 00:01:31,257
Kéž ti Bůh žehná
........