1
00:00:05,327 --> 00:00:06,961
Vymazala jsi mi paměť.

2
00:00:07,717 --> 00:00:10,297
Ty, ne Shepherd.

3
00:00:10,299 --> 00:00:13,098
Vzpomínám si.

4
00:00:13,123 --> 00:00:16,537
- Poslouchej mě, Romane.
- To tys mi tohle udělala!

5
00:00:16,539 --> 00:00:17,956
Poslouchej mě.

6
00:00:18,774 --> 00:00:19,893
Dost.

7
00:00:22,545 --> 00:00:24,144
Přestaň. Romane.

8
00:00:48,870 --> 00:00:50,839
<i>Chci svou sestru zpět.</i>

9
00:00:52,374 --> 00:00:54,474
<i>Vedli jsme spolu život,
který sis nechala vymazat.</i>

10
00:00:54,476 --> 00:00:57,110
<i>Najdu tvého králíčka
a nechám ho vykrvácet.</i>

11
00:00:57,112 --> 00:00:58,811
<i>Víme, žes nám lhala.</i>

12
00:01:14,227 --> 00:01:15,893
Vypadni.

13
00:01:16,932 --> 00:01:21,367
Nechtěla jsem ti ublížit
a ani jsem ti nechtěla lhát.

14
00:01:21,369 --> 00:01:24,537
- Snažila jsem se pomoct.
- Pořád mi lžeš.

15
00:01:24,539 --> 00:01:26,623
Všechno jsi dělala pro sebe.

16
00:01:26,648 --> 00:01:28,323
To není pravda.

17
00:01:31,279 --> 00:01:32,878
Zachránil jsem ti život.

18
00:01:32,888 --> 00:01:35,643
Shepherd tě chtěla zabít
a já jí v tom zabránil.

19
00:01:36,732 --> 00:01:39,668
A takhle mi za to poděkuješ?

20
00:01:39,693 --> 00:01:45,558
Vymazalas mi paměť,
ukradlas mi můj život.

21
00:01:45,560 --> 00:01:49,650
Jedině s vymazanou pamětí
jsem tě mohla předat FBI.

22
00:01:49,675 --> 00:01:52,728
Buď to, nebo by
jeden z nás zemřel.

23
00:01:52,753 --> 00:01:58,276
- Byla to má jediná možnost.
........