1
00:01:00,626 --> 00:01:02,932
Pristávame čoskoro.

2
00:01:07,944 --> 00:01:10,450
Pane? Prosím vás, pane?

3
00:01:10,650 --> 00:01:13,156
Váš pás, prosím vás.

4
00:01:13,356 --> 00:01:14,158
Oh, prepáčte.

5
00:01:21,976 --> 00:01:23,980
Bože prepáčte.

6
00:01:26,887 --> 00:01:28,992
<i>A tak,
po 10 rokoch.</i>

7
00:01:29,192 --> 00:01:32,099
<i>12 ak počítame čas...</i>

8
00:01:32,299 --> 00:01:33,603
Nevadí.

9
00:01:33,803 --> 00:01:37,110
<i>Na začiatku, po 12 rokoch odriekania</i>

10
00:01:37,211 --> 00:01:38,914
<i>a pocite strachu,</i>

11
00:01:39,015 --> 00:01:41,119
<i>rozhodol som sa, že ich navštívim.</i>

12
00:01:43,324 --> 00:01:45,178
<i>Existuje niekoľko dôvodov,</i>

13
00:01:45,378 --> 00:01:47,033
<i>ktoré sú len tvoje,</i>

14
00:01:47,233 --> 00:01:50,040
<i>ktoré sa netýkajú nikoho okrem teba,</i>

15
00:01:50,140 --> 00:01:52,646
<i>ktoré ťa posúvajú dopredu životom,</i>

16
00:01:52,746 --> 00:01:54,450
<i>aby si sa nevracal naspäť.</i>

17
00:01:54,650 --> 00:01:56,154
<i>Podobne tomu,</i>

18
00:01:56,355 --> 00:01:59,061
<i>existuje mnoho veľkých dôvodov,</i>

19
00:01:59,162 --> 00:02:01,166
<i>ktoré ťa posúvajú, aby si sa vrátil.</i>

20
00:02:03,471 --> 00:02:06,679
<i>A tak po všetkých tých rokoch,</i>

21
00:02:06,779 --> 00:02:09,786
<i>rozhodol som sa, že sa vrátim istými stopami,</i>

22
00:02:13,294 --> 00:02:14,797
<i>že odídem...</i>

23
00:02:18,005 --> 00:02:19,909
<i>a oznámim moju smrť.</i>

24
00:02:22,415 --> 00:02:24,319
<i>Že ju oznámim osobne</i>

25
00:02:24,519 --> 00:02:26,123
<i>a že dám sebe</i>
........