1
00:00:00,110 --> 00:00:02,506
Vedel si, že ľudia si
o nás rozprávajú príbehy?

2
00:00:02,584 --> 00:00:05,517
Áno. Zjavne sme trochu legendárni.

3
00:00:21,200 --> 00:00:22,900
DOTERAJŠIA CESTA

4
00:00:22,902 --> 00:00:25,500
- Začnime.
- Mama?

5
00:00:26,997 --> 00:00:30,131
Tak trochu som spolupracovala
s britskými Zberateľmi slov.

6
00:00:30,133 --> 00:00:35,403
- Viem, ako ich neznášaš.
- Nie, to my. Obaja. Spolu.

7
00:00:35,905 --> 00:00:37,205
Lucifer je späť.

8
00:00:44,080 --> 00:00:47,582
Crowley je mŕtvy
a diabol hľadá svojho syna.

9
00:00:47,784 --> 00:00:51,453
- Narodí sa nefilim.
- Cítim to. Som jeho matka.

10
00:00:55,425 --> 00:00:56,891
Moje dieťa nie je zlé.

11
00:00:58,428 --> 00:01:00,495
Ukázal mi budúcnosť.

12
00:01:00,797 --> 00:01:02,697
- Ako?
- Mám vieru...

13
00:01:02,699 --> 00:01:05,332
- Nie.
- ...v toto dieťa.

14
00:01:10,673 --> 00:01:12,406
Zastrelí vás.

15
00:01:18,047 --> 00:01:19,414
Mary.

16
00:01:23,200 --> 00:01:25,300
TERAZ

17
00:01:45,107 --> 00:01:50,177
Bože, prosím.
Potrebujem pomoc.

18
00:01:51,514 --> 00:01:55,683
- <i>Snažím sa vám pomôcť, madam.</i>
- Snažíte, Sven?

19
00:01:55,685 --> 00:02:00,060
Pretože ak sa ma ešte raz
opýtate, či mám imbusový kľúč,

20
00:02:00,062 --> 00:02:03,090
prídem k vám a spálim
do tla tú vašu obrovskú

21
00:02:03,092 --> 00:02:07,695
vikingskú skládku, čo sa
tvári ako obchod! Rozumiete!

22
00:02:07,697 --> 00:02:09,797
<i>Ste si istá, že
........