1
00:00:01,015 --> 00:00:02,968
<i>V předchozích dílech
When Calls the Heart...</i>

2
00:00:02,970 --> 00:00:03,902
Jakmile vystřelíš,

3
00:00:03,904 --> 00:00:04,937
bereme ten vůz.

4
00:00:04,939 --> 00:00:06,238
Určitě je mám zastřelit?

5
00:00:06,240 --> 00:00:07,806
- Je to problém?
- Pro mě ne.

6
00:00:07,808 --> 00:00:09,141
Nemohu si dovolit vzít si volno.

7
00:00:09,143 --> 00:00:10,376
Philip má jen jedno dětství

8
00:00:10,378 --> 00:00:12,177
a nebudete mít možnost to vrátit
a udělat jinak.

9
00:00:12,179 --> 00:00:13,712
Tak jak pokračujete s madam starostkou?

10
00:00:13,714 --> 00:00:14,747
Nejspíš bude jednodušší

11
00:00:14,749 --> 00:00:16,181
obchodovat s víc rozumným mužem.

12
00:00:16,183 --> 00:00:17,183
Nejspíš.

13
00:00:23,257 --> 00:00:25,891
Už se přihlásil někdo na místo kuchaře?

14
00:00:25,893 --> 00:00:28,060
Zatím ne, ale snad to bude brzy.

15
00:00:28,062 --> 00:00:29,595
Máme víc práce než kdy dřív.

16
00:00:29,597 --> 00:00:30,562
Vím přesně, co máš na mysli.

17
00:00:30,564 --> 00:00:31,730
Zrovna, když jsem si myslela,

18
00:00:31,732 --> 00:00:32,731
že mám pro všechny žáky dost pomůcek,

19
00:00:32,733 --> 00:00:34,867
najednou se objevila další skupina dětí.

20
00:00:34,869 --> 00:00:37,436
Na něco přijdeme.

21
00:00:37,438 --> 00:00:40,305
Slyšela jsem, že jsi s drahami uzavřela dohodu.

22
00:00:41,509 --> 00:00:43,409
Udělala jsem, co jsem považovala za správné.

23
00:00:43,411 --> 00:00:46,278
Abigail, nechci, aby to lidi
znova přehodnotili, ale...

24
00:00:46,280 --> 00:00:48,781
Ale přesně to hodláš udělat.

........