1
00:00:04,800 --> 00:00:06,490
10. díl

2
00:00:20,339 --> 00:00:22,652
Mezi řediteli

3
00:00:23,453 --> 00:00:27,873
nepanovala shoda,
takže diskuze byla poněkud delší.

4
00:00:30,267 --> 00:00:35,397
Nyní tedy oznámíme výsledky,
které z ní vyplynuly.

5
00:00:37,961 --> 00:00:43,168
Banka Han Young… jako svého
preferovaného uchazeče vybrala

6
00:00:46,695 --> 00:00:49,771
IJ Invest generálního ředitele

7
00:00:49,772 --> 00:00:53,359
Yoo Sung Juna a banku Shin Heung.

8
00:01:15,584 --> 00:01:18,639
Děkujeme vám za vaše rozhodnutí,
i když zajisté nebylo snadné.

9
00:01:18,759 --> 00:01:21,332
Ve vašem návrhu

10
00:01:21,452 --> 00:01:24,675
je ale několik sporných bodů,
které se týkají finančního plánu.

11
00:01:24,795 --> 00:01:27,265
V případě, že je
finanční plán nejistý,

12
00:01:27,266 --> 00:01:29,365
bude pokračování jednání obtížné.

13
00:01:29,485 --> 00:01:34,549
Takže nám do deseti dnů
doručte podrobný finanční plán.

14
00:01:35,356 --> 00:01:37,731
Pokud nedojde k úspěšnému provedení,

15
00:01:37,732 --> 00:01:40,633
budete jako preferovaní
uchazeči vyřazeni.

16
00:01:41,878 --> 00:01:46,115
Ano, co nejrychleji
to připravíme a doručíme.

17
00:02:17,071 --> 00:02:20,169
Co je s prezidentem banky?

18
00:02:20,289 --> 00:02:22,771
Tváří se, jako když není
s volbou spokojený.

19
00:02:22,891 --> 00:02:25,134
Myslím, že to musí mít
nějakou souvislost s Kim Do Hyunem.

20
00:02:25,254 --> 00:02:28,151
Bude první, kdo půjde,
až banku převezmeme.

21
00:02:29,470 --> 00:02:30,789
Moment.

22
00:02:30,909 --> 00:02:32,035
Počkejte.

........