1
00:00:04,450 --> 00:00:08,226
[Postavy a situace v tomto
seriálu jsou fiktivní.]

2
00:00:08,227 --> 00:00:11,335
[Jakákoliv podobnost
je čistě náhodná.]

3
00:00:40,053 --> 00:00:41,521
Nyní si vám dovolím představit

4
00:00:41,522 --> 00:00:44,207
nového majoritního
akcionáře banky Han Young.

5
00:00:44,327 --> 00:00:48,285
Generální ředitelka
Lone Asia Yu In Hye.

6
00:00:59,145 --> 00:01:01,105
<i>[Nový krok k finanční síle!]</i>

7
00:01:02,898 --> 00:01:04,643
Jsem Yu In Hye.

8
00:01:04,763 --> 00:01:09,174
Tento večírek je pro mě
velmi zvláštní a významný.

9
00:01:09,294 --> 00:01:13,230
Je to okamžik, kdy se můj
dávný sen stane skutečností.

10
00:01:13,350 --> 00:01:16,969
Banka Han Young bude základním
kamenem světových finančních říší,

11
00:01:17,089 --> 00:01:20,798
tak jak tomu bylo v mém snu.

12
00:01:36,951 --> 00:01:40,372
<i>Lidé mě dokonce obviňují,
že jsem vám zaprodal duši.</i>

13
00:01:41,482 --> 00:01:43,975
Proč jste mě opustila?

14
00:01:45,198 --> 00:01:48,456
Když jste říkala,
že změníte můj život,

15
00:01:50,314 --> 00:01:52,784
byly to všechno lži?

16
00:01:53,940 --> 00:01:57,814
Jak mám tohle všechno pochopit?

17
00:01:59,802 --> 00:02:01,751
Odpovězte mi, prosím.

18
00:02:02,272 --> 00:02:05,263
Já teď nemám žádnou
možnost, jak vás ochránit.

19
00:02:08,050 --> 00:02:10,090
Kdybych s vámi dál spolupracovala,

20
00:02:10,633 --> 00:02:14,144
skončili bychom na dně oba.
Co jiného mi zbývalo?

21
00:02:18,200 --> 00:02:20,874
Neměla jsem jinou možnost,
než se s vámi rozloučit.

22
00:02:24,137 --> 00:02:27,874
<i>Do Hyune... jsi teď opravdu šťastný?</i>

........