1
00:00:04,450 --> 00:00:08,110
[Postavy a situace v tomto
seriálu jsou fiktivní.]

2
00:00:08,111 --> 00:00:11,125
[Jakákoliv podobnost
je čistě náhodná.]

3
00:00:55,940 --> 00:00:57,900
Tati, pospěš si!

4
00:01:00,370 --> 00:01:03,100
Hej, hej! Jsi si jistý,
že ho dneska propustí?

5
00:01:03,200 --> 00:01:05,340
Určitě je to dneska.

6
00:01:05,410 --> 00:01:06,710
Už musel odejít.

7
00:01:06,780 --> 00:01:09,660
Říkal jsem ti,
že si máš pospíšit!!

8
00:01:10,150 --> 00:01:13,940
Zajímalo by mě,
jestli dostal nějaké tofu.

9
00:01:13,980 --> 00:01:17,000
Proč se takhle nestaráš o mě?

10
00:01:17,050 --> 00:01:20,094
Ty jsi bláznivej rapl.

11
00:01:36,730 --> 00:01:38,283
Co myslíte tím, že mám odejít?

12
00:01:38,600 --> 00:01:41,720
Proč tak najednou?

13
00:01:41,840 --> 00:01:43,940
Proč musím opustit svoji práci?

14
00:01:43,980 --> 00:01:48,284
Pokud chcete znát důvod,
můžu vám jich dát spoustu.

15
00:01:49,500 --> 00:01:54,855
Ale když vezmeme v úvahu
vaši reputaci, podáme to tak,

16
00:01:55,356 --> 00:01:57,425
že jste očekával
finanční restrukturalizaci

17
00:01:57,426 --> 00:01:59,220
a rozhodl se odstoupit.

18
00:01:59,280 --> 00:02:04,349
Můžete snad odmítnout příslib
na zajištění budoucnosti?

19
00:02:04,680 --> 00:02:07,540
Kim Do Hyun mi dal slib!

20
00:02:07,580 --> 00:02:12,000
Věřil jsem, že je to váš slib
a udělal to nejlepší, co šlo.

21
00:02:12,040 --> 00:02:16,430
Nemyslíte, že by bylo lepší
o Kim Do Hyunovi nemluvit?

22
00:02:18,940 --> 00:02:21,420
Zacházíme s vámi s úctou,

23
........