1
00:00:22,970 --> 00:00:26,370
Kto by nebol skeptický
ak niekto prehlasuje, že strávil

2
00:00:26,370 --> 00:00:28,240
celý víkend s Bohom?

3
00:00:28,700 --> 00:00:30,370
V chatrči, nič menej.

4
00:00:35,010 --> 00:00:36,380
A nie len tak v nejakej chatrči.

5
00:00:37,010 --> 00:00:38,210
Toto bola tá chatrč.

6
00:00:41,720 --> 00:00:44,050
To, o čom vám porozprávam
je tak trochu...

7
00:00:44,050 --> 00:00:46,890
Vlastne, dosť veľmi
nezvyčajné.

8
00:00:49,230 --> 00:00:51,860
To ale nemusí nevyhnutne
znamenať, že to nie je pravda.

9
00:01:02,870 --> 00:01:05,780
Mack sa narodil na stredozápade.

10
00:01:05,780 --> 00:01:08,740
Farmársky chlapec
v Írsko-Americkej rodine,

11
00:01:08,750 --> 00:01:11,810
podriadený mozolnatým rukám
a prísnym pravidlám.

12
00:01:12,620 --> 00:01:14,080
- Nie!
- Pozri sa na mňa!

13
00:01:15,180 --> 00:01:16,550
Pozri sa na mňa!
To bolí.

14
00:01:16,550 --> 00:01:18,920
Počúvaj

15
00:01:18,920 --> 00:01:21,460
Jeho otec bol starší/vedúci v cirkvi.
- Na čo sa pozeráš, chlapče?

16
00:01:21,460 --> 00:01:23,120
Tajný alkoholik.
- Nechaj ho.

17
00:01:27,560 --> 00:01:29,070
Hlavne vtedy,
keď neprichádzal dážď,

18
00:01:29,070 --> 00:01:30,270
alebo prišiel príliš skoro...

19
00:01:30,270 --> 00:01:32,230
Hej.

20
00:01:32,240 --> 00:01:33,940
a väčšinu času medzitým.

21
00:01:37,970 --> 00:01:39,340
Mack!

22
00:01:40,610 --> 00:01:42,650
Práve som vybrala z rúry
jablkový koláč.

........