1
00:00:26,410 --> 00:00:29,090
Jedy mohou mít mnoho forem.

2
00:00:29,890 --> 00:00:34,730
Prášky, tekutiny, myšlenky.

3
00:00:36,730 --> 00:00:41,090
Podoba se liší,
ale funkce je stejná.

4
00:00:46,970 --> 00:00:50,970
Zakoření v temnotě a tichu

5
00:00:52,690 --> 00:00:57,650
a jako oheň se živí

6
00:00:58,210 --> 00:01:02,730
a roste, pohlcuje

7
00:01:04,690 --> 00:01:06,490
a ničí.

8
00:01:08,310 --> 00:01:10,730
Mého ministra zavraždili.

9
00:01:11,890 --> 00:01:14,170
Jeho ženu také.

10
00:01:15,410 --> 00:01:18,890
Vražedkyně zemřela vlastní rukou.

11
00:01:19,750 --> 00:01:22,010
A přesto se ta nákaza šíří.

12
00:01:25,450 --> 00:01:27,330
Je v mých zdech.

13
00:01:29,770 --> 00:01:32,930
Je v mé krvi a mé mysli.

14
00:01:36,930 --> 00:01:39,650
Můžete se divit, že nespím?

15
00:01:44,430 --> 00:01:48,210
Když mě potkávají takové
tragédie, když bdím,

16
00:01:51,370 --> 00:01:55,090
jaké peklo mě čeká,
kdybych někdy usnul?

17
00:02:04,610 --> 00:02:08,610
Zklamal jste mě naposledy,
monsieur Marchale.

18
00:02:14,730 --> 00:02:16,450
Toho muže neznám.

19
00:03:25,756 --> 00:03:31,756
<font color=red>2x05 - Válka a mír
Přeložila channina</font>

20
00:03:55,970 --> 00:03:59,350
Máme ho hodit do vězení, pane,
nebo do nejbližšího příkopu?

21
00:03:59,370 --> 00:04:01,690
Pane, když jste se narodil,
bylo mi šest let.

22
00:04:01,730 --> 00:04:04,090
- Mlčte.
- Nechte ho mluvit!

23
00:04:07,444 --> 00:04:09,870
Od toho dne jsem se modlil,
aby mi dal všemocný Bůh
........