1
00:00:26,583 --> 00:00:29,416
29 července 2027
vstoupil v platnost zákon,

2
00:00:29,708 --> 00:00:32,500
který ruší lidskou imunitu organismu.

3
00:00:37,791 --> 00:00:39,783
Lidé mohou svobodně prodat
své tělo, jak chtějí.

4
00:00:39,916 --> 00:00:41,708
Lidské tělo má být
volně obchodovatelným zbožím.

5
00:00:46,791 --> 00:00:50,208
Pokusy na lidech se staly
obchodní transakci.

6
00:00:55,416 --> 00:00:59,208
Titulky Audit ( ?° ?? ?°)

7
00:01:04,708 --> 00:01:10,208
<i>Přijel jsem do Francie, když mi bylo 10.</i>
<i>Stále to byla bohatá země.</i>

8
00:01:20,583 --> 00:01:26,416
<i>Teď má 15 milionů nezaměstnaných</i>
<i>a hodně bezdomovců.</i>

9
00:01:28,916 --> 00:01:35,916
<i>Stát zkrachoval a jeho
dluhy koupily konsorcia.</i>

10
00:01:37,416 --> 00:01:44,208
<i>Změnily zákon. Získali jsme
právo prodávat sami sebe,</i>

11
00:01:44,916 --> 00:01:47,500
<i>brát drogy, umírat.</i>

12
00:01:52,708 --> 00:01:59,500
<i>Lidé stále hlasují o vládě,
ale ve skutečnosti vládnou mrakodrapy.</i>

13
00:02:01,291 --> 00:02:04,083
<i>Někteří lidé stále věří,
že něco změní.</i>

14
00:02:21,291 --> 00:02:27,416
<i>Ale většina ztratila naději.
Chtějí jen přežít.</i>

15
00:02:32,083 --> 00:02:37,416
<i>Já si nemůžu stěžovat.
Pracuji v zábavním průmyslu.</i>

16
00:03:12,208 --> 00:03:18,208
<i>To je Arena.</i>
<i>Začal jsem, když se legalizoval doping.</i>

17
00:03:18,791 --> 00:03:22,583
<i>Tento sport se rychle stal
číslem jedna na světě.</i>

18
00:03:24,208 --> 00:03:26,208
<i>Drago kontra Ares.</i>

19
00:03:26,500 --> 00:03:29,791
<i>Nenechte si ujít
v neděli na Euro One.</i>

20
00:03:30,083 --> 00:03:35,791
<i>Konsorcia do toho investují miliony.</i>
<i>Mistři propagují jejich výrobky.</i>

21
00:03:36,500 --> 00:03:42,291
<i>Byl jsem jedním z nich.</i>
<i>Patřil jsem mezi nejlepší</i>
........