1
00:00:00,548 --> 00:00:03,399
<i>V minulých dílech... </i>

2
00:00:04,271 --> 00:00:06,966
<i>Sarah prozradila své tajemství,
aby získala spojence.</i>

3
00:00:07,086 --> 00:00:09,880
-Mám výhodu a můžu ukrást hlas.
-Jsi moje jednička.

4
00:00:10,142 --> 00:00:11,772
<i>Sierra udělala totéž.</i>

5
00:00:11,892 --> 00:00:13,477
Našla jsem Dědičnou výhodu.

6
00:00:13,597 --> 00:00:15,599
Jestli vypadnu,
čeká tě pěkný dáreček.

7
00:00:15,719 --> 00:00:17,093
<i>Ale vymstilo se jí to.</i>

8
00:00:17,213 --> 00:00:18,756
Sierra musí jít.

9
00:00:18,876 --> 00:00:20,500
Potřebuju tu výhodu.

10
00:00:22,114 --> 00:00:25,000
<i>Na kmenové radě
Sařin plán vyšel.</i>

11
00:00:26,053 --> 00:00:27,600
Sierro, kmen promluvil.

12
00:00:32,357 --> 00:00:34,768
<i>Sierra jí odkázala
Dědičnou výhodu.</i>

13
00:00:34,888 --> 00:00:36,600
Odkážu ji Sarah.

14
00:00:37,845 --> 00:00:40,696
<i>Zbývá osm trosečníků.
Koho vyloučí dnes?</i>

15
00:00:52,892 --> 00:00:56,467
-Dáme vařit vodu?
-Jo, můžeme.

16
00:00:56,943 --> 00:00:58,839
Víme, jak hlasovala Michaela.

17
00:00:59,053 --> 00:01:01,982
To byla jedna
z nejdivnějších kmenovek...

18
00:01:02,199 --> 00:01:04,737
-Bylo to divný.
-Sarah vypadala zmateně.

19
00:01:04,857 --> 00:01:07,944
Podívala se na Sierru
a zatvářila se takhle.

20
00:01:08,064 --> 00:01:09,937
Jako by říkala,
cože?

21
00:01:11,309 --> 00:01:13,850
Možná se chtěla
podbízet Sierře.

22
00:01:14,907 --> 00:01:16,084
Možná co?

........