1
00:00:00,066 --> 00:00:04,607
MUŽ S KINOAPARÁTEM

2
00:00:04,733 --> 00:00:09,273
Filmový záznam na 6 cívkách

3
00:00:09,399 --> 00:00:13,440
Vyrobeno ve VUFKU v roce 1929

4
00:00:13,524 --> 00:00:17,732
(Výňatek z deníku kameramana)

5
00:00:17,858 --> 00:00:21,023
DO POZORNOSTI DIVÁKŮM:

6
00:00:21,149 --> 00:00:24,857
Tento film představuje pokus

7
00:00:24,983 --> 00:00:28,440
o filmový přenos

8
00:00:28,566 --> 00:00:30,857
viditelných jevů.

9
00:00:30,983 --> 00:00:37,648
BEZ POMOCI MEZITITULKŮ
(Film bez mezititulků)

10
00:00:37,774 --> 00:00:44,440
BEZ POMOCI SCÉNÁŘE
(Film bez scénáře)

11
00:00:44,566 --> 00:00:52,273
BEZ POMOCI DIVADLA
(Film bez kulis, herců atd.)

12
00:00:52,399 --> 00:00:59,315
Tato experimentální práce směřuje
k vytvoření skutečně mezinárodního

13
00:00:59,441 --> 00:01:06,565
filmového jazyka založeného
na jeho naprostém oddělení

14
00:01:06,691 --> 00:01:13,023
od jazyka divadla a literatury.

15
00:01:13,149 --> 00:01:18,190
Autor - vedoucí experimentu
DZIGA VERTOV

16
00:01:18,316 --> 00:01:22,107
Hlavní kameraman
MlCHAlL KAUFMAN

17
00:01:22,233 --> 00:01:26,523
Asistent střihu
JELIZAVETA SVILOVA

18
00:04:59,858 --> 00:05:01,940
UDRŽUJ ČISTOTU

19
00:05:07,066 --> 00:05:10,357
BACHMETIEVSKÉ
AUTOBUSOVÉ DEPO

20
00:05:46,358 --> 00:05:51,690
BORŽOM

21
00:06:04,066 --> 00:06:06,523
VÍNO - VODKA - POTRAVINY
O. I. MOGUTOVA

22
00:06:14,358 --> 00:06:17,232
PRO DÁMY I PÁNY

23
00:06:52,149 --> 00:06:57,023
........