1
00:00:04,959 --> 00:00:06,877
V minulém dílu jste viděli...

2
00:00:06,961 --> 00:00:10,130
Sedm let roste v Evropě
podpora princi Richardovi.

3
00:00:10,256 --> 00:00:12,591
Brzy bude připraven
postavit se proti Jindřichovi.

4
00:00:12,675 --> 00:00:16,345
Vévodkyně z Burgundska mě zve,
abych byl hostem u jejího dvora.

5
00:00:16,428 --> 00:00:17,805
Pošlu místo sebe vás.

6
00:00:17,888 --> 00:00:21,684
Richard byl můj bratr a každý den
mi chybí, ale ten kluk není on.

7
00:00:21,809 --> 00:00:25,771
Mému synovi, princi Richardovi,
který je živ a zdráv v Burgundsku.

8
00:00:25,854 --> 00:00:30,150
Bůh na vás seslal nemoc
jako trest za vaše lži.

9
00:00:30,234 --> 00:00:32,778
Důkaz vlastizrady
z jejich vlastních rukou.

10
00:00:32,903 --> 00:00:33,946
Sir William Stanley.

11
00:00:34,029 --> 00:00:37,992
Jsem věrný právoplatnému králi!
Richardu z Yorku!

12
00:00:38,075 --> 00:00:41,036
-Ti princi... Jeden unikl.
-Vy jste je zabila.

13
00:00:41,120 --> 00:00:42,663
-Já ne!
-Přikázala jste to.

14
00:00:42,746 --> 00:00:45,249
Nevím jistě,
zda byl příkaz splněn.

15
00:00:45,332 --> 00:00:48,669
Jindřich musí vědět,
co se děje jeho jménem.

16
00:00:50,087 --> 00:00:51,630
Pomoz mi, Bože.

17
00:00:51,880 --> 00:00:56,844
BÍLÁ PRINCEZNA
6. díl

18
00:02:14,255 --> 00:02:17,383
Než zemřu...

19
00:02:23,138 --> 00:02:27,268
Nejste králem,
ani k tomu nemáte vlohy!

20
00:02:27,685 --> 00:02:32,523
Anglie za vás práchniví,
muži pláčou.

21
00:02:34,275 --> 00:02:40,739
Dobrá, zabijte mě. A po mně
zabijete mnoho dalších.

........