1
00:01:27,171 --> 00:01:30,340
*** přeložila: barbis_dc ***
www.serialzone.cz

2
00:02:21,391 --> 00:02:22,392
Sázíte?

3
00:02:39,159 --> 00:02:41,119
Beru si další.

4
00:02:42,496 --> 00:02:43,622
Omlouvám se.

5
00:02:43,705 --> 00:02:45,040
Člověče.

6
00:02:58,512 --> 00:02:59,596
Průzkum trhu říká,

7
00:02:59,680 --> 00:03:01,640
že obracíme stoly o 30% rychleji

8
00:03:01,723 --> 00:03:03,183
a držíme krok.

9
00:03:03,433 --> 00:03:04,935
Vidíš?

10
00:03:05,060 --> 00:03:06,436
Nemusí se míchat.

11
00:03:07,980 --> 00:03:09,314
Ráda míchám.

12
00:03:09,523 --> 00:03:11,441
Ale nemusíš.

13
00:03:56,862 --> 00:03:57,988
Pojď, Dummy.

14
00:05:38,088 --> 00:05:39,715
Vyhrávám.

15
00:05:55,230 --> 00:05:56,356
Nevadí?

16
00:05:56,607 --> 00:05:58,233
Do toho.

17
00:06:02,154 --> 00:06:03,697
Vklad 200.

18
00:06:08,160 --> 00:06:09,453
Promiňte.

19
00:06:09,620 --> 00:06:11,622
Můžu dostat gin s tonikem, prosím?

20
00:06:11,705 --> 00:06:13,081
Tohle piješ?

21
00:06:13,207 --> 00:06:15,876
Nejlepší drinky dělají jejich jména.

22
00:06:16,001 --> 00:06:17,920
Objednej si Manhattan a
bůh ví, na co se chystáš,

23
00:06:17,961 --> 00:06:19,880
ale objednáš si gin s tonikem,
Jacka s Colou,

24
00:06:19,963 --> 00:06:22,341
a nejsou to jen jména, jsou to rozkazy.

25
........