1
00:00:00,039 --> 00:00:03,107
<i>- V minulých dílech...</i>
- Vrací se mi paměť.

2
00:00:03,109 --> 00:00:05,677
A čím víc toho vím,
tím víc tě nenávidím.

3
00:00:05,679 --> 00:00:09,013
- Odhoďte zbraně!
- Zatýkám vás, generálmajore.

4
00:00:14,120 --> 00:00:18,790
Vnitřní bezpečnost zabránila čtyřem
útokům, ale dvě budovy se zhroutily.

5
00:00:18,792 --> 00:00:20,939
Tajná služba, pane,
musíte jít s námi.

6
00:00:20,949 --> 00:00:23,438
- Neopustím svoje lidi.
- Jde o národní bezpečnost.

7
00:00:23,448 --> 00:00:27,181
Je naší povinností zůstat v tomto
bunkru, dokud nám neřeknou jinak.

8
00:00:27,206 --> 00:00:30,501
Staneme se nástupci
vlády Spojených států.

9
00:00:30,503 --> 00:00:35,450
Útok na tuhle zemi ještě
neskončil. Právě začal.

10
00:00:37,992 --> 00:00:42,909
Udělejte si pohodlí, členové COGS.
Sejdeme se za tři hodiny.

11
00:00:45,250 --> 00:00:48,163
<i>Je to Trumanův protokol.</i>

12
00:00:48,188 --> 00:00:50,888
<i>- Sleduj COGS.
- Shepherd to jednou řekla.</i>

13
00:00:50,890 --> 00:00:53,024
Wellere? Wellere?

14
00:00:53,026 --> 00:00:56,628
Jak to, že jsme o tom
nevěděli? Je to oficiální rozkaz.

15
00:00:56,630 --> 00:00:59,193
"V případě úmrtí všech
potenciálních nástupců"

16
00:00:59,218 --> 00:01:03,156
"veškerou moc převezme Vládní
bezpečnostní podvýbor, čili COGS."

17
00:01:04,120 --> 00:01:05,920
Proč jsou všichni tak klidní?

18
00:01:05,945 --> 00:01:08,640
Netuším, ale Shepherd
o tom podvýboru věděla.

19
00:01:08,642 --> 00:01:10,775
- Dostala nás sem.
- Jak je to možné?

20
00:01:10,777 --> 00:01:14,744
Vždy, když tetování odhalilo
korupci, někdo přišel o práci.

21
00:01:14,769 --> 00:01:19,290
Já nahradil Mayfairovou v FBI,
........