1
00:02:56,480 --> 00:03:00,939
JEDNA KREV

2
00:03:20,840 --> 00:03:24,173
Teď budu počítat do deseti.

3
00:03:26,040 --> 00:03:29,930
Jestli se do deseti neprobudíš,

4
00:03:32,600 --> 00:03:35,216
stane se

5
00:03:35,920 --> 00:03:38,490
velké neštěstí.

6
00:03:40,160 --> 00:03:41,854
Jedna...

7
00:03:44,040 --> 00:03:45,939
dva...

8
00:03:48,800 --> 00:03:50,892
tři...

9
00:03:52,920 --> 00:03:55,012
čtyři...

10
00:04:00,320 --> 00:04:02,572
pět...

11
00:04:04,440 --> 00:04:06,339
šest...

12
00:04:21,600 --> 00:04:23,453
sedm...

13
00:04:27,560 --> 00:04:29,732
osm...

14
00:04:32,400 --> 00:04:34,413
devět...

15
00:04:38,040 --> 00:04:39,893
deset.

16
00:05:08,280 --> 00:05:11,294
No tak, Pierre! Pierre!

17
00:05:11,800 --> 00:05:14,530
Co to vyvádíš? Voda je všude.

18
00:05:14,760 --> 00:05:16,693
Podívej, všude.

19
00:05:17,160 --> 00:05:20,094
Vylez ven. Vylez už.

20
00:05:21,480 --> 00:05:24,335
- Tak. Umyl sis hlavu?
- Jo. - Dobře.

21
00:05:27,760 --> 00:05:31,650
- Budeš se teď se mnou prát, tati?
- Ne, ne, později. Ano?

22
00:05:31,840 --> 00:05:34,615
Nejdřív vezmeme fén
a vysušíme vlasy.

23
00:05:34,880 --> 00:05:38,417
- To mě bolí!
- Promiň mi to.

24
00:05:39,160 --> 00:05:42,413
- Fajn. Zaskočíme za maminkou?
- Jo.
........