1
00:00:00,242 --> 00:00:02,128
<i>Viděli jste...</i>

2
00:00:02,153 --> 00:00:03,544
Dostaneme tě odsud.

3
00:00:03,545 --> 00:00:05,882
- Chystáme se na útěk.
- Běžte, běžte.

4
00:00:05,929 --> 00:00:07,398
Kdo to sakra je?

5
00:00:07,437 --> 00:00:08,984
Můj bratr.

6
00:00:09,022 --> 00:00:12,316
Nesmíš teď umřít, rozumíš, Michaele?
Neřekl jsi mi, proč jsem tvoje eso.

7
00:00:12,317 --> 00:00:14,214
<i>Našli jsme Michaela.
Je na tom špatně.</i>

8
00:00:14,215 --> 00:00:15,223
Musím jet.

9
00:00:15,236 --> 00:00:17,514
Nevíš, do čeho se ženeš.
Není to bezpečné.

10
00:00:17,515 --> 00:00:19,173
Nemůžu se podívat
synovi do očí

11
00:00:19,174 --> 00:00:21,122
a říct mu, že jsem
nechala jeho otce zemřít.

12
00:00:21,198 --> 00:00:23,031
Otce, kterého nikdy nepoznal.

13
00:00:23,266 --> 00:00:26,216
Myslela jsem, že tvůj
obličej už nikdy neuvidím.

14
00:00:26,969 --> 00:00:29,480
Nikdy jsi ho už vidět neměla.

15
00:00:29,740 --> 00:00:31,172
Lincoln Burrows.

16
00:00:31,208 --> 00:00:33,241
Co kdybys vylezl a zaplatil

17
00:00:33,268 --> 00:00:34,973
těch sto táců,
které nám dlužíš?

18
00:00:35,020 --> 00:00:37,918
- Jsi ušlechtilý, Lincolne.
- Měla bys odpočívat.

19
00:00:37,957 --> 00:00:40,582
- Potřebujeme tě.
- Nevěděla jsem, že se také bojíš.

20
00:00:40,617 --> 00:00:41,916
O ty správné věci.

21
00:00:42,752 --> 00:00:45,253
- Co je?
- Je to on. Tvůj manžel.

22
00:00:46,223 --> 00:00:49,024
Jacob je Poseidon.

23
........