23
00:00:54,304 --> 00:00:57,238
Když tady v IVM mluvíme o
příbězích našich životů,

24
00:00:57,307 --> 00:00:59,473
pokaždé mluvíme o přepisování.

25
00:00:59,542 --> 00:01:02,143
Ale co kdybychom nemuseli zapomenout?

26
00:01:02,211 --> 00:01:03,945
Co kdyby naše příběhy o naplnění

27
00:01:04,013 --> 00:01:07,214
začaly už na
začátku, když jsme byli dětmi?

28
00:01:07,283 --> 00:01:11,085
Teď, pro všechny z nás,
tohle je pouze hypotetické,

29
00:01:11,154 --> 00:01:15,022
ale pro další generace
je to reálnou možností.

30
00:01:15,091 --> 00:01:17,825
Protože se správnými pomůckami
můžeme podporovat nové životy,

31
00:01:17,894 --> 00:01:20,394
které jsou v podstatě
oproštěné od neproduktivity.

32
00:01:20,463 --> 00:01:22,430
Mluvím o tom druhu
pomůcek, které vašim

33
00:01:22,498 --> 00:01:26,834
dětem přijdou přirozené,
jako je čtení, psaní,

34
00:01:26,903 --> 00:01:29,003
dělání selfíček.

35
00:01:29,072 --> 00:01:31,138
A to je to, proč
jsem nadšený vám představit

36
00:01:31,207 --> 00:01:33,641
nový rozvojový program IVM

37
00:01:33,710 --> 00:01:36,077
který nazýváme First Life Initiative.

38
00:01:36,145 --> 00:01:38,346
A jsem hrdý, že vám představuji

39
00:01:38,414 --> 00:01:41,782
nové supermoderní zařízení,
kde bude tato organizace sídlit.

40
00:01:41,851 --> 00:01:44,993
Společně se můžeme ujistit, že
zážitky našich dětí

41
00:01:45,018 --> 00:01:46,945
jsou založené na realitě a autentické.

42
00:01:46,990 --> 00:01:49,757
Představte si vzdělání, kde
dítě vyrůstá zvídavé

43
00:01:49,826 --> 00:01:53,160
a nespoutané tradičními technikami
vzdělání jako je <i>učení se nazpaměť</i>,

44
00:01:53,229 --> 00:01:56,397
........