1
00:00:21,011 --> 00:00:23,070
Podívej!

2
00:00:27,885 --> 00:00:30,376
Tony! Pojď!

3
00:01:11,262 --> 00:01:13,856
Tony, sem!

4
00:01:22,106 --> 00:01:24,904
- Britové bojují s Araby.
- Střední Východ nebo severní Afrika.

5
00:01:27,645 --> 00:01:29,670
Podle oblečení a zbraní
bych řekl,

6
00:01:29,747 --> 00:01:31,738
že je to konec 19.
nebo začátek 20.století.

7
00:01:31,816 --> 00:01:34,580
Ať je to kdekoli a kdykoli,
je to poušť.

8
00:01:34,652 --> 00:01:38,053
Raději bychom si měli zajistit
nějaké zbraně a vodu. Pojď.

9
00:01:47,765 --> 00:01:50,495
Raději odsud zmizíme!
Je tu příliš hustý provoz!

10
00:01:58,108 --> 00:02:00,099
Co je tohle?

11
00:02:00,177 --> 00:02:03,374
Ať už je to kdokoli,
má společnost.

12
00:02:03,447 --> 00:02:06,348
Kdo jste?
Co tu děláte?

13
00:02:06,417 --> 00:02:09,079
Nezáleží na tom, kdo jsme.

14
00:02:09,153 --> 00:02:11,178
Jsme tu,
abychom vás zničili.

15
00:02:12,623 --> 00:02:15,353
Běžte za ním! Pohyb!

16
00:02:19,430 --> 00:02:23,298
- Oni je zabijí!
- Můžete je znovu přenést?

17
00:02:23,367 --> 00:02:25,362
Ne, aniž bychom je přivedli
všechny čtyři.

17
00:02:25,367 --> 00:02:26,962
Dobře, tak je přiveďte.

18
00:02:34,211 --> 00:02:36,202
Pokračujte!

19
00:02:42,353 --> 00:02:46,517
- Pokračujte!
- Stát!

20
00:02:48,325 --> 00:02:51,123
Počkejte chvilku! Počkejte.
Něco se tam děje.

21
00:02:51,195 --> 00:02:56,258
Nezabíjejte ty Pozemšťany.
........