1 00:00:58,620 --> 00:01:35,630 překlad: brumla.cz 2 00:01:52,780 --> 00:01:54,780 Zastřelte ty zatracené papežisty! 3 00:01:55,940 --> 00:01:59,300 Zatracení papežisti! Pryč s papežisty! 4 00:02:13,820 --> 00:02:15,850 Proč to tak trvá? 5 00:02:15,860 --> 00:02:18,980 - Kdo pracuje na kabeláži? - Jim Maloney. 6 00:02:18,980 --> 00:02:22,260 - Maloney? To je katolík. - Je to náš nejlepší muž. 7 00:02:23,100 --> 00:02:26,140 Netvař se tak uraženě. I já najímám katolíky. 8 00:02:26,980 --> 00:02:29,810 Jak dobře víš, v ulicích se mi za to posmívají. 9 00:02:29,820 --> 00:02:32,730 Pokud jde o mě, ať je to klidně papežův synovec. 10 00:02:32,740 --> 00:02:36,100 Jestli ale nedodělá ty zatracené dráty do deseti dnů,... 11 00:02:36,100 --> 00:02:37,980 ...nestihneme ty proklaté zkoušky. 12 00:02:37,980 --> 00:02:40,370 Jen klid, strýčku Bille, zhluboka dýchejte. 13 00:02:40,380 --> 00:02:42,370 Jak to jde, Maloney? 14 00:02:42,380 --> 00:02:44,820 Obávám se, že pomalu, pane Andrewsi. 15 00:02:44,820 --> 00:02:46,700 Znáte našeho předsedu, Lorda Pirrieho? 16 00:02:46,700 --> 00:02:48,210 Proč to jde pomalu? 17 00:02:48,220 --> 00:02:51,130 Systém je komplikovanější, než náš rozvrh umožňuje stihnout. 18 00:02:51,140 --> 00:02:54,290 - Rozvody jsou rozvrženy do nezávislých sekcí. - Proč? 19 00:02:54,300 --> 00:02:57,820 Protože pokud jeden selže, ostatní mohou dále fungovat. 20 00:02:57,820 --> 00:03:00,340 Jenže nic neselže. Ne na Titanicu. 21 00:03:00,980 --> 00:03:04,180 - Ismay už tu určitě je. - Přijdu tam za chviličku. 22 00:03:07,020 --> 00:03:09,220 Mohu vám nějak pomoci to vyřešit? 23 00:03:10,780 --> 00:03:13,090 Ne, pokud nesrovnáte celou zemi. 24 00:03:13,100 --> 00:03:15,170 To už zkoušeli lepší, než jsem já. 25 00:03:15,180 --> 00:03:17,540 Podívejte se na mě. Jsem kvalifikovaný inženýr... 26 00:03:17,540 --> 00:03:19,460 a lezu tu po žebříku se šroubovákem. 27 00:03:19,540 --> 00:03:22,010 Tak to tu s katolíky chodí. 28 00:03:22,020 --> 00:03:24,100 Takže nevěříte v Home Rule? 29 00:03:24,100 --> 00:03:27,980 I kdyby to prošlo dolní sněmovnou, lordi to smetou ze stolu. 30 00:03:29,140 --> 00:03:32,090 Proč myslíte, že ti chuligáni křičí jak malá děcka? 31 00:03:32,100 --> 00:03:34,330 Radši by chcípli, než Home Rule. 32 00:03:34,340 --> 00:03:36,980 V Belfastu není pro katolíky budoucnost. 33 00:03:36,980 --> 00:03:41,220 Kdybch měl rozum, už bych tou lodí jel do Ameriky. 34 00:03:41,820 --> 00:03:44,450 - A proč ne? - Mám rodinu. 35 00:03:44,460 --> 00:03:46,610 I kdybych měl peníze na lístky,... 36 00:03:46,620 --> 00:03:49,460 nezbylo by mi nic do začátku, až bychom dorazili. 37 00:03:49,460 --> 00:03:52,660 Kdybyste byl ve vedení, co byste změnil? 38 00:03:54,460 --> 00:03:56,530 Pro začátek bych nabral nový chlapy. 39 00:03:56,540 --> 00:03:58,930 Žádnej z těchhle tupců o elektrice nic neví. 40 00:03:58,940 --> 00:04:02,780 - Našel byste si lepší tým? - Jsou chlapi, který jsem sám vycvičil. 41 00:04:02,780 --> 00:04:06,260 Ale jsou ze západního Belfastu, copak to dovolíte? 42 00:04:07,060 --> 00:04:09,340 Jsi vážně paličatý, Thomasi. 43 00:04:09,740 --> 00:04:12,460 Nikdy nebudeme potřebovat záchranné čluny pro každého. 44 00:04:12,980 --> 00:04:14,850 Jsou to jen pramice, nic víc. 45 00:04:14,860 --> 00:04:18,090 Pokud se vůbec zaoceánský parník potopí, trvá to velmi dlouho. 46 00:04:18,100 --> 00:04:20,450 Víc než dost času, aby ostatní lodě připluly. 47 00:04:20,460 --> 00:04:24,210 Přesně. Když se potopila Republic, šest lidí zemřelo při srážce,... 48 00:04:24,220 --> 00:04:28,010 ...ale všichni ostatní stihli přestoupit na jinou loď, než se potopila. 49 00:04:28,020 --> 00:04:31,100 A k 16 člunům máme 4 skládací,... 50 00:04:31,100 --> 00:04:33,500 ...takže máme víc míst, než bychom museli. 51 00:04:33,500 --> 00:04:35,580 Možná, ale to je... 52 00:04:35,580 --> 00:04:37,500 Co to je? 53 00:04:39,060 --> 00:04:41,450 Zdá se, že si to ulehčujeme. 54 00:04:41,460 --> 00:04:43,570 Chcete urazit mě nebo White Star Line? 55 00:04:43,580 --> 00:04:45,700 Nebo je cílem loděnice vašeho strýce? 56 00:04:45,700 --> 00:04:49,500 Jsem si jist, že nechce urazit nikoho, že, Thomasi? 57 00:04:50,860 --> 00:04:52,860 Jistě, že ne. 58 00:04:53,740 --> 00:04:57,810 Omlouvám se. Měli bychom si ale být vědomi, o co jde. 59 00:04:57,820 --> 00:05:01,140 - Vezměte si přepážky v trupu. - No nejsou geniální? 60 00:05:01,140 --> 00:05:03,580 Kdybych měl možnost, protáhnout je až k horní palubě,... 61 00:05:03,580 --> 00:05:07,690 Ale no tak! Museli bychom mít trhlinu přes 60 metrů, aby vůbec nastalo nebezpečí. 62 00:05:07,700 --> 00:05:12,260 Proč používáme železné nýty místo ocelových? Víme, že jsou slabší. 63 00:05:12,260 --> 00:05:13,970 - Použili jsme ocelové nýty. - Na stranách. 64 00:05:13,970 --> 00:05:15,460 Na přídi a zádi máme železné. 65 00:05:15,460 --> 00:05:18,530 A odkud jsou? Náhodní výrobci, žádný vztah s firmou. 66 00:05:18,540 --> 00:05:20,420 A samotní nýtaři... 67 00:05:20,420 --> 00:05:22,820 Zdá se mi, že se snažíte najít chybu. 68 00:05:23,980 --> 00:05:28,060 Má to snad sloužit jako výmluva, kdyby vaše konstrukce selhala? 69 00:05:33,860 --> 00:05:36,420 Takže na zkouškách nebudete? 70 00:05:36,420 --> 00:05:38,820 Bohužel, potřebují mě v Liverpoolu. 71 00:05:38,820 --> 00:05:42,330 - Hodně štěstí. - Uvidíme se 10. dubna. 72 00:05:42,340 --> 00:05:44,490 Bojím se, že tě také zklamu. 73 00:05:44,500 --> 00:05:47,940 Dnes jsem se vzbudil s bolestí v krku a chci se jí do plavby zbavit. 74 00:05:47,940 --> 00:05:50,540 - Budu ale chtít kompletní zprávu. - Dostanete ji. 75 00:05:56,900 --> 00:06:00,930 Jak se takovýhle chlap dostane do vedení White Star Line, to je pro mě záhada. 76 00:06:00,940 --> 00:06:02,860 Ale ne nevyřešitelná. 77 00:06:02,860 --> 00:06:04,860 Jeho otec společnost vlastnil. 78 00:06:05,700 --> 00:06:08,900 Popožeň svého přítele Maloneyho. 79 00:06:09,620 --> 00:06:12,660 Nemůžeme propásnout ty zatracené zkoušky kvůli rozvodům elektřiny. 80 00:06:12,660 --> 00:06:14,300 Ne. 81 00:06:16,300 --> 00:06:19,890 Maloney, mám pro vás návrh. 82 00:06:19,900 --> 00:06:24,690 Pokud vás pověřím doděláním rozvodů, můžete si najmout, koho chcete. 83 00:06:24,700 --> 00:06:28,300 S rodinou poplujete do New Yorku při první plavbě Titanicu. 84 00:06:28,300 --> 00:06:30,780 Vaše úspory vám postačí na začátek, až tam budete. 85 00:06:30,780 --> 00:06:32,300 Vy byste zaplatili za nás všech šest? 86 00:06:32,300 --> 00:06:35,820 Společnost vám poskytne volné vstupenky do třetí třídy. 87 00:06:36,060 --> 00:06:40,180 Třetí? Vaše žena by snad jela třetí třídou? 88 00:06:40,180 --> 00:06:44,180 Proboha, člověče, je to pět dní menšího nepohodlí. 89 00:06:45,420 --> 00:06:48,900 Je to snad velká cena za nový život v nové zemi? 90 00:06:50,460 --> 00:06:53,300 - Co můj pracovní tým? - Vezměte si, koho chcete. 91 00:06:53,300 --> 00:06:54,940 To už nechte na mě. 92 00:06:56,860 --> 00:06:58,450 - Dobrá, tedy. - Dobře. 93 00:06:58,460 --> 00:07:00,450 Na celou kajutu ve třetí třídě už je pozdě,... 94 00:07:00,460 --> 00:07:03,620 ...ale vy budete se syny a vaše žena s dcerami. 95 00:07:03,620 --> 00:07:05,340 To je od vás hezké. 96 00:07:16,140 --> 00:07:18,170 Nějaké problémy, veliteli? 97 00:07:18,180 --> 00:07:21,300 Něco, o čem bychom před zkouškami měli vědět? 98 00:07:21,300 --> 00:07:23,300 - Zatím nic, pane. - Dobře. 99 00:07:23,820 --> 00:07:26,370 Jak vám to jde s posádkou, pane Lightollere? 100 00:07:26,380 --> 00:07:29,410 Nabíráme muže tady v Belfastu a v Southamptonu. 101 00:07:29,420 --> 00:07:31,370 Zatím bez problému, pane. 102 00:07:31,380 --> 00:07:32,770 Pane Blaire? 103 00:07:32,780 --> 00:07:36,380 Pokud si druhý důstojník může stěžovat, pane, tak úložné prostory je omezené. 104 00:07:36,380 --> 00:07:38,700 Mám všude rozházené věci. 105 00:07:38,700 --> 00:07:41,580 No, jen ať někdo ví, kde co je. 106 00:07:41,580 --> 00:07:44,540 Nechceme, aby nám něco chybělo, kdybyste spadl přes palubu. 107 00:07:45,140 --> 00:07:48,340 Budeme přijímat nějaká opatření proti anarchistům, pane? 108 00:07:48,860 --> 00:07:51,340 - Cože? - Toto jsou nebezpečné časy. 109 00:07:52,780 --> 00:07:57,730 Myslím, pane, že důstojník Murdoch chce říct, že loď tak slavná, jako Titanic, je jasným cílem. 110 00:07:57,740 --> 00:08:00,610 Pánové, všechny lodě White Star vozí zbraně. 111 00:08:00,620 --> 00:08:03,770 Nevěřím, že bomba by loď poškodila tak, abychom se potopili. 112 00:08:03,780 --> 00:08:06,900 To je asi všechno, co vám k tomu můžu říct. 113 00:08:06,900 --> 00:08:08,820 Život je risk, a to každým dnem. 114 00:08:08,820 --> 00:08:11,380 Pravda je, že lidé by nás mohli potopit,... 115 00:08:11,380 --> 00:08:13,380 ...i když příroda nemůže. 116 00:08:15,820 --> 00:08:18,300 - Třetí třída? - Nebude to tak zlý. 117 00:08:20,380 --> 00:08:24,540 Jistě, že nebude. Určitě ne. 118 00:08:25,180 --> 00:08:27,180 Ne na Titanicu. 119 00:08:30,820 --> 00:08:34,180 A jaké jsou plány, až se dostaneme do New Yorku? 120 00:08:34,500 --> 00:08:37,850 Ať to bude jak chce, bude to lepší, než Belfast. 121 00:08:37,860 --> 00:08:39,370 Není to tu tak hrozný. 122 00:08:39,380 --> 00:08:42,210 Katolik v Belfastu neudělá kariéru, Mary. 123 00:08:42,220 --> 00:08:44,530 V New Yorku by mohla být práce. 124 00:08:44,540 --> 00:08:46,980 Dám přednost pochybám před jistotou. 125 00:08:46,980 --> 00:08:48,260 Vždycky jsi pracoval. 126 00:08:48,260 --> 00:08:51,340 Přežíval jsem na zbytcích od protestantských stolů. 127 00:08:56,980 --> 00:08:59,980 Myslela jsem tím, že sis vždycky práci našel. 128 00:09:00,700 --> 00:09:02,900 Takže si ji najdeš i tam. 129 00:09:03,820 --> 00:09:05,740 Tím jsem si jistá. 130 00:09:09,380 --> 00:09:11,380 Snad máš pravdu, drahá. 131 00:09:15,580 --> 00:09:17,820 Bože, snad máš pravdu. 132 00:09:38,860 --> 00:09:41,220 Obávám se, že to celkem nechápu, pane. 133 00:09:41,220 --> 00:09:43,180 Jste moc pomalý, pane Lightollere. 134 00:09:44,300 --> 00:09:48,380 Společnost rozhodla, že pan Wilde nahradí pana Murdocha jako velicího důstojníka. 135 00:09:48,380 --> 00:09:52,300 Pan Murdoch se stane prvním důstojníkem a vy druhým. 136 00:09:52,300 --> 00:09:55,100 Ale pane, už jsme si rozdělili povinnosti. 137 00:09:55,100 --> 00:09:58,140 Máme to celé překopávat, když za pár hodin vyplouváme? 138 00:09:58,140 --> 00:10:00,180 Mohu něco říct, pane? 139 00:10:01,140 --> 00:10:05,180 Jak víte, sloužil jsem jako velicí důstojník kapitánu Smithovi na sesterské lodi Titanicu, Olympicu. 140 00:10:05,180 --> 00:10:10,300 Bude užitečné, mít kapitána a velicího, kteří už vědí, jak loď funguje. 141 00:10:10,300 --> 00:10:11,340 Přesně tak. 142 00:10:11,340 --> 00:10:13,540 Ale já také sloužil na Olympicu, pane. 143 00:10:13,540 --> 00:10:15,700 Vím, jak Titanic funguje. 144 00:10:15,700 --> 00:10:18,700 Obávám se, že už k tomu není co dalšího říct. 145 00:10:20,980 --> 00:10:23,020 Takže, co bude teď, pane? 146 00:10:23,020 --> 00:10:26,420 Davy Blair nahradí Pitmana, Pitman Boxhalla, Boxhall Lowea, a tak dále? 147 00:10:26,420 --> 00:10:30,900 Ne. Pan Blair opustí loď v Southamptonu. 148 00:10:30,900 --> 00:10:34,220 Všichni další důstojníci zůstanou na současných postech. 149 00:10:34,220 --> 00:10:36,220 Podívejte se, je mi to líto, Blaire. 150 00:10:36,220 --> 00:10:39,620 Ale musíte pochopit, že sotva něco zmůžu proti příkazu společnosti. 151 00:10:40,740 --> 00:10:42,740 Ne, samozřejmě, pane. 152 00:10:43,660 --> 00:10:47,060 Jsem si jistý, že vám brzy najdou nové působiště. 153 00:10:48,460 --> 00:10:51,740 Nevím, co tomu řekne matka, pane. Tolik se těšila. 154 00:10:53,260 --> 00:10:57,340 No... Doufám, že nám jednoho dne dokáže odpustit. 155 00:11:04,980 --> 00:11:08,260 Thereso! Nech už toho a drž se u mě, prosím tě! 156 00:11:24,260 --> 00:11:25,900 Seane! 157 00:11:26,660 --> 00:11:27,820 Seane! 158 00:11:29,020 --> 00:11:31,020 Seane! Kde jsi? 159 00:11:31,460 --> 00:11:32,620 Seane! 160 00:11:34,020 --> 00:11:35,500 Seane! 161 00:11:39,620 --> 00:11:41,620 Myslím, že patří k vám. 162 00:11:42,340 --> 00:11:44,340 Nesmíš takhle utíkat! 163 00:11:45,940 --> 00:11:47,820 Děkuji vám. 164 00:12:36,580 --> 00:12:38,580 Ohromné. 165 00:12:38,580 --> 00:12:40,580 Ale ne, nechte to na mně, pane. 166 00:12:47,740 --> 00:12:49,740 Bude loď plná, pane? 167 00:12:50,620 --> 00:12:54,340 První třída ano. Ve druhé a třetí nějaká místa zbývají. 168 00:12:56,620 --> 00:12:58,620 Jak se jmenujete? 169 00:12:59,220 --> 00:13:02,180 Annie Desmond, pane. 170 00:13:02,780 --> 00:13:04,380 A vaše pozice? 171 00:13:04,380 --> 00:13:06,180 Stevardka kajut druhé třídy, pane. 172 00:13:06,190 --> 00:13:09,780 A mám na starost také jídelnu pro sluhy cestujících první třídou. 173 00:13:09,780 --> 00:13:12,860 Ti budou stejně nároční, jako jejich zaměstnavatelé. 174 00:13:14,420 --> 00:13:16,420 O tom mi nepřísluší mluvit, pane. 175 00:13:24,660 --> 00:13:26,620 - Oh! - Promiňte. 176 00:13:26,860 --> 00:13:29,620 - Posádka? - Doprava a na konci doleva. 177 00:13:31,420 --> 00:13:33,780 A příště nechoďte po těchto schodech! 178 00:13:37,380 --> 00:13:40,660 - Jaká jsou čísla na lístcích? - Já vím, kam jdu. 179 00:13:41,460 --> 00:13:43,060 Pojďte. 180 00:13:44,300 --> 00:13:45,500 Počkat. 181 00:13:46,220 --> 00:13:48,380 Proč tahle nebyla odemčená, jako ostatní? 182 00:13:48,380 --> 00:13:50,380 - Promiňte. - Permisso. Promiňte. 183 00:13:53,420 --> 00:13:55,420 Zůstaňte tady. 184 00:14:13,860 --> 00:14:17,460 Dobře. Rychle. Rychle, pojďte. 185 00:14:17,460 --> 00:14:19,460 Jdeme, pojďte. 186 00:14:22,260 --> 00:14:24,660 Dobře, všichni dovnitř. No tak, rychle! 187 00:14:26,180 --> 00:14:28,180 Do postelí, rychle! 188 00:14:29,220 --> 00:14:30,820 Pojď nahoru. 189 00:14:38,340 --> 00:14:39,740 Zdravím. 190 00:14:49,740 --> 00:14:52,660 Když jsem přijel, naloďovalo se pěkných pár Italů. 191 00:14:52,660 --> 00:14:54,260 Nevím, co znamená „pěkných pár“. 192 00:14:54,260 --> 00:14:57,620 Nějací topiči, číšníci v restauraci Signor Gatti's, ale to je vše. 193 00:14:57,620 --> 00:15:02,860 Udržte to tak. Je to strašně roztahovačný národ. A politicky nestabilní, mírně řečeno. 194 00:15:02,860 --> 00:15:05,700 Zajistíme, aby se chovali podle všech předpisů, pane. 195 00:15:05,700 --> 00:15:07,860 Už jste slyšel, že Lord Pirrie nepojede? 196 00:15:07,860 --> 00:15:11,660 Je to smůla. Ale slíbil jsem Lordu Mantonovi vedlejší kajutu pro jeho dceru. 197 00:15:11,660 --> 00:15:13,420 Tak si ji můžou vzít. 198 00:15:13,420 --> 00:15:18,340 Ale na to je pořadník, pane. Několik pasažérů první třídy chtělo větší kajutu, kdyby se uvolnila. 199 00:15:18,340 --> 00:15:22,140 To je jedno. Tu kajutu dostane Lady Georgiana Grex. 200 00:15:32,260 --> 00:15:38,380 A je to. Jsme nacpaní ve třetí spolu se spodinou města. 201 00:15:38,380 --> 00:15:40,300 Nebuď takový mrzout. 202 00:15:40,300 --> 00:15:42,820 Není to tak špatný a není to na dlouho. 203 00:15:44,260 --> 00:15:46,260 Počkat, počkat, počkat. 204 00:15:48,500 --> 00:15:51,100 Promiňte, ale tito pánové mají lístky do této kajuty. 205 00:15:51,100 --> 00:15:53,740 - Nás sem zavedli. - A kdo? 206 00:15:53,740 --> 00:15:55,580 - Jak to mám vědět? Zrovna jsme přijeli. 207 00:15:55,590 --> 00:15:57,820 Musí pro nás být i jiná místa. 208 00:15:57,820 --> 00:16:00,460 Ani se neznáme, nemusíme být spolu. 209 00:16:00,460 --> 00:16:03,220 - Promiňte pánové. - Chtěl bych vidět vaše lístky, pane. 210 00:16:03,900 --> 00:16:06,060 Jistě, lístky... 211 00:16:06,820 --> 00:16:08,340 Hm... 212 00:16:08,340 --> 00:16:10,460 No... 213 00:16:10,460 --> 00:16:12,460 Před chvílí jsem je ještě měl. 214 00:16:13,700 --> 00:16:15,700 No tak, nechme jim to. 215 00:16:15,700 --> 00:16:17,700 No tak. 216 00:16:19,140 --> 00:16:21,140 Jen minutku, pane. 217 00:16:25,220 --> 00:16:26,940 Mám žízeň, mami. 218 00:16:26,940 --> 00:16:29,420 Vydrž ještě chvilku a půjdeme se po něčem k pití podívat. 219 00:16:29,430 --> 00:16:31,780 - Ale já mám žízeň teď! - Já ji vezmu. 220 00:16:31,780 --> 00:16:33,780 Jdeme. 221 00:16:37,460 --> 00:16:40,180 - Promiňte. Promiňte. - Promiňte. 222 00:16:40,180 --> 00:16:41,620 Promiňte, omlouvám se. 223 00:16:58,580 --> 00:17:00,620 Nebylo to šité na vás, co? 224 00:17:01,780 --> 00:17:05,380 Myslím, že by to nepadlo ani tomu, na koho bylo. 225 00:17:07,700 --> 00:17:09,300 Chcete, abych vám to spravila? 226 00:17:10,140 --> 00:17:11,420 Děkuji. 227 00:17:18,860 --> 00:17:20,940 - Jste velmi dobře vybavená. - Mm. 228 00:17:20,940 --> 00:17:24,540 Při mé práci se bez jehly a nitě daleko nedostanete. 229 00:17:35,020 --> 00:17:37,820 Slíbila jsem si navštívit Sochu svobody. 230 00:17:46,700 --> 00:17:48,380 Děkuji. 231 00:17:50,340 --> 00:17:51,940 Sandrini. 232 00:17:57,700 --> 00:18:01,580 Opravdu jste mrknul na Lady Georgianu Grex? 233 00:18:01,580 --> 00:18:03,340 Je moc hezká. 234 00:18:03,340 --> 00:18:06,220 Hezká? Hezká?! 235 00:18:06,220 --> 00:18:08,420 Máte tušení, jak urážlivé to je? 236 00:18:08,940 --> 00:18:12,060 - Nemyslím, že jsem ji urazil, usmívala se. - Ticho! 237 00:18:13,300 --> 00:18:17,980 Ještě jeden takový incident, Sandrini, a zůstanete po zbytek plavby v kajutě! 238 00:18:17,980 --> 00:18:20,860 A také přijdete o plat. Rozumíte? 239 00:18:20,860 --> 00:18:22,180 Ano, pane. 240 00:18:22,180 --> 00:18:24,180 Tak zpátky do práce. 241 00:18:28,300 --> 00:18:30,300 Takže, proč New York? 242 00:18:31,180 --> 00:18:33,180 Proč ne? 243 00:18:33,980 --> 00:18:37,180 Nemám jiné důvody, než kterýkoliv jiný pasažér. 244 00:18:37,180 --> 00:18:39,060 Evropa... 245 00:18:39,060 --> 00:18:41,460 Evropa pro mě byla špatná. Chci nový začátek. 246 00:18:42,060 --> 00:18:45,540 Nemyslíte, že jsme měli radši zůstat a zkusit něco změnit? 247 00:18:46,020 --> 00:18:48,020 Už jsem toho udělal dost. 248 00:18:48,500 --> 00:18:49,940 Takže jste to vzdal? 249 00:18:51,140 --> 00:18:53,140 A nezajímá mě, kdo to ví. 250 00:18:57,740 --> 00:19:01,060 Už jsem měl dost utiskování a ponižování. 251 00:19:01,660 --> 00:19:04,060 Jedu do nového světa a už se nevrátím. 252 00:19:04,060 --> 00:19:05,900 Na zdraví. 253 00:19:16,140 --> 00:19:18,140 Tohle vám upadlo. 254 00:19:20,100 --> 00:19:22,100 To mu ani nepoděkuješ? 255 00:19:22,820 --> 00:19:24,540 Děkuji. 256 00:19:26,180 --> 00:19:28,180 Toto je Peter Lubov. 257 00:19:28,180 --> 00:19:30,140 To je moje žena. Mary. 258 00:19:30,140 --> 00:19:32,140 Paní Maloney. 259 00:19:47,580 --> 00:19:49,820 Co se děje? Tohle se ti nepodobá. 260 00:19:50,500 --> 00:19:52,500 Nic. 261 00:20:06,940 --> 00:20:09,820 Dnešní večer s námi trávil kapitán. Znovu už ale nebude. 262 00:20:09,820 --> 00:20:12,100 Večeří vždy u jiného stolu. 263 00:20:12,660 --> 00:20:14,500 A co zbytek vašich hostů? 264 00:20:14,500 --> 00:20:17,420 No, angličtí lordi, yankeeští milionáři. 265 00:20:17,420 --> 00:20:20,140 - Jsou hodní? - Docela ano. 266 00:20:20,140 --> 00:20:22,180 Většinou. 267 00:20:23,220 --> 00:20:26,900 Moji jsou v pořádku. Tedy pasažéři. 268 00:20:27,380 --> 00:20:29,700 Sluhové první třídy jsou podivná banda. 269 00:20:30,220 --> 00:20:33,460 Nafoukanější než jejich páni a nedůtklivější, než vyhoštěný král. 270 00:20:34,580 --> 00:20:36,620 Onehdy se tam málem poprali. 271 00:20:36,980 --> 00:20:40,580 Jeden z komorníků si střílel ze služebné. Ukradl jí knížku. 272 00:20:40,580 --> 00:20:42,340 Myslela jsem, že se do sebe pustí. 273 00:20:42,340 --> 00:20:44,500 - Ale nepustili? - Ne. 274 00:20:44,500 --> 00:20:46,500 Nakonec jí to vrátili. 275 00:20:47,780 --> 00:20:49,820 Má pro ni nějakou slabost. 276 00:20:50,460 --> 00:20:54,580 Ale nemyslím, že on o tom ví. A ona určitě ne. 277 00:21:00,220 --> 00:21:02,220 Budu muset jít. 278 00:21:03,860 --> 00:21:07,060 Stejně bych neměla být v první třídě. Máte na mě špatný vliv. 279 00:21:10,140 --> 00:21:12,180 Se mnou jít nemůžete. 280 00:21:13,340 --> 00:21:15,340 No, můžu to zkusit. 281 00:21:25,940 --> 00:21:27,700 Lady Manton. 282 00:21:27,700 --> 00:21:30,020 - Dobré ráno. - Dobré ráno, kapitáne. 283 00:21:34,060 --> 00:21:37,180 - Co tu děláte? - Byl jsem zvědavý, chtěl jsem se podívat. 284 00:21:37,500 --> 00:21:39,500 Jen nedělejte problémy. 285 00:21:43,500 --> 00:21:45,420 - Vezměte si to. -Ano. 286 00:21:45,420 --> 00:21:47,420 Dobře. 287 00:22:09,500 --> 00:22:11,340 Nebojte se... 288 00:22:24,340 --> 00:22:27,220 Můžeme dovnitř? Jsme jen ze druhé třídy. 289 00:22:27,220 --> 00:22:29,260 Na bohoslužbě je každý vítaný. 290 00:22:33,740 --> 00:22:35,740 Co jsi myslel tím „jen“? 291 00:22:36,780 --> 00:22:38,780 Já nejsem žádné „jen“. 292 00:22:39,860 --> 00:22:45,340 Není správné, že druhá třída, sluhové a třetí třída se budou všichni modlit s námi. 293 00:22:45,340 --> 00:22:46,860 Myslím, že se vrátím do kajuty. 294 00:22:46,870 --> 00:22:50,140 Ale kapitán bude zklamaný, jestli tu nebudeš. 295 00:22:51,420 --> 00:22:53,500 Můžeš se smát. 296 00:22:53,500 --> 00:22:57,020 Ale je to divné, nahnat nás sem všechny hala bala. 297 00:22:58,300 --> 00:23:01,580 Polovina jich vypadá podezřele katolicky. 298 00:23:03,140 --> 00:23:05,500 Myslím, že Ježíšovi to vůbec nevadí. 299 00:23:11,300 --> 00:23:13,300 Díky bohu, že je konec. 300 00:23:15,580 --> 00:23:17,580 Batley. 301 00:23:17,980 --> 00:23:20,940 Přijdu pro vás ve čtyři a vezmu vás na čaj. 302 00:23:22,500 --> 00:23:25,140 - Určitě vás to neobtěžuje? - Určitě ne. 303 00:23:25,140 --> 00:23:27,020 Těšíme se. 304 00:23:27,020 --> 00:23:29,020 Že ano, drahá? 305 00:23:47,070 --> 00:23:48,870 Je tu někde zámečník? 306 00:23:48,870 --> 00:23:50,870 Dáma pro něj má práci. 307 00:23:51,510 --> 00:23:55,310 Já ale musím najít služebnou Lady Manton a ona šla tudy. 308 00:23:55,310 --> 00:23:58,390 Je mi líto pane, tudy smějí jít jen pasažéři třetí třídy. 309 00:23:58,390 --> 00:24:00,390 Ale Lady mě pro ni poslala. 310 00:24:00,390 --> 00:24:03,350 - Bohužel nemohu pomoci, pane. - A, pane Lightollere, prosím. 311 00:24:03,350 --> 00:24:07,390 Slečna Watson šla dolů do třetí třídy a já ji musím přivést. 312 00:24:08,190 --> 00:24:09,910 Pusťte ho. 313 00:24:13,310 --> 00:24:15,310 Děkuji. 314 00:24:17,230 --> 00:24:20,230 Problém spíš je, když chtějí jít opačným směrem. 315 00:24:20,510 --> 00:24:22,270 Jak se vám líbila první třída? 316 00:24:23,870 --> 00:24:25,350 Velmi elegantní. 317 00:24:25,350 --> 00:24:27,350 Určitě bude. 318 00:24:28,110 --> 00:24:30,190 Až se to trochu uklidní. 319 00:24:31,830 --> 00:24:33,830 Ještě něco? 320 00:24:35,390 --> 00:24:37,390 - Dobrou noc. - Dobrou noc. 321 00:24:41,870 --> 00:24:45,510 Doufejme, že v salonu nebude nikdo, koho známe. 322 00:24:45,510 --> 00:24:48,790 Nechci vidět další přehlídku podlézání. 323 00:24:48,790 --> 00:24:52,270 Překvapuje mě, že na to máš ještě žaludek, po tom odpoledním plazení. 324 00:24:52,270 --> 00:24:54,070 Jen jsem byl zdvořilý. 325 00:24:54,070 --> 00:24:56,790 Bylo od Lorda Mantona hezké, že nás pozval. 326 00:24:56,790 --> 00:24:58,510 A víme taky, proč se tak hezky choval. 327 00:24:58,510 --> 00:25:01,470 Chtěl ukázat vděk někomu, kdo pro něj pracuje... 328 00:25:01,470 --> 00:25:04,150 ..pilně a diskrétně. 329 00:25:05,390 --> 00:25:07,950 Diskrétnost, tu ti uznávám. 330 00:25:10,270 --> 00:25:12,270 O čem to mluvíš? 331 00:25:13,510 --> 00:25:15,470 O jedné mladé dámě v Dulwichi,... 332 00:25:15,470 --> 00:25:18,630 ...která ani neví, že je nemanželská dcera hraběte z Mantonu,... 333 00:25:18,630 --> 00:25:21,910 ...a to díky vždy diskrétnímu panu Johnu Batleymu. 334 00:25:24,070 --> 00:25:27,390 - Ty jsi četla mé papíry? - Ne, ptáčci cvrlikali. 335 00:25:27,390 --> 00:25:29,110 Samozřejmě, že jsem četla tvé papíry! 336 00:25:29,110 --> 00:25:31,190 Většinou je to pěkná nuda. 337 00:25:34,230 --> 00:25:37,070 - Neměla jsi to dělat. - Co jsem neměla dělat?! 338 00:25:37,070 --> 00:25:40,590 Zamčená v nudném domě v nudné ulici nudného předměstí města, které nesnáším! 339 00:25:40,590 --> 00:25:42,590 Co bys tak chtěl, abych dělala? 340 00:25:59,030 --> 00:26:01,030 Navštěvuje ji? 341 00:26:02,990 --> 00:26:04,790 Ne. 342 00:26:04,790 --> 00:26:06,790 Myslí si, že by ji to mátlo. 343 00:26:08,070 --> 00:26:09,910 Možná, až vyroste. 344 00:26:10,230 --> 00:26:12,270 A proč by měl? 345 00:26:12,270 --> 00:26:14,270 Doma má dvě zdravé děti. 346 00:26:18,750 --> 00:26:20,790 Kéž bych ti mohl dát dítě. 347 00:26:20,790 --> 00:26:23,710 Ale prosím tě. Nepředstírej, že si myslíš, že je to tvoje chyba. 348 00:26:24,030 --> 00:26:26,030 Jaký je v tom rozdíl? 349 00:26:35,150 --> 00:26:37,150 Řekneš mi, co bys chtěla? 350 00:26:40,830 --> 00:26:43,630 Co můžu udělat, abys byla šťastná? 351 00:26:44,430 --> 00:26:46,190 Řeknu ti, co nechci. 352 00:26:46,190 --> 00:26:48,630 Nechci se klanět Lady Manton,... 353 00:26:48,630 --> 00:26:50,950 ...která si myslí, že nás tak převyšuje... 354 00:26:50,950 --> 00:26:55,670 a přitom má mozek uzenáče a charisma volského oka. 355 00:26:59,830 --> 00:27:01,830 Tak dobře. 356 00:27:11,030 --> 00:27:16,750 Proč je pro tebe tak těžké pochopit, že chci aspoň jednou... 357 00:27:16,750 --> 00:27:19,710 ...jen jednou... 358 00:27:19,710 --> 00:27:21,710 ...cítit, že můj život má smysl. 359 00:27:23,430 --> 00:27:25,630 Že jsem se nenarodila jen tak. 360 00:27:25,630 --> 00:27:28,750 Že část, špetka... 361 00:27:28,750 --> 00:27:30,750 ...mé existence... 362 00:27:32,590 --> 00:27:35,390 ...má aspoň miniaturní hodnotu. 363 00:27:38,790 --> 00:27:40,790 Pro mě hodnotu má. 364 00:27:53,710 --> 00:27:56,630 - Takže jste ji našel. - Ano, děkuji. 365 00:27:56,630 --> 00:27:58,630 Ale... Nevypadá moc dobře. 366 00:27:59,750 --> 00:28:02,670 Slečna Watson má jen trochu mořskou nemoc. 367 00:28:02,670 --> 00:28:05,350 Tak to s ní cítím. Ale přejde to. 368 00:28:32,870 --> 00:28:34,870 Tady jsi. 369 00:28:36,430 --> 00:28:38,430 Říkal jsem si, kam ses poděla. 370 00:28:39,710 --> 00:28:41,710 Chtěla jsem na vzduch. 371 00:28:43,830 --> 00:28:47,070 Theresa říkala, že jsme jako šest malých prasátek... 372 00:28:47,070 --> 00:28:48,710 ...nacpaní v té kajutě. 373 00:28:48,710 --> 00:28:50,710 Svázaní a připravení jít na trh. 374 00:28:52,990 --> 00:28:55,070 Ale jsme šest lidí, kteří jdou vstříc novému životu. 375 00:28:55,910 --> 00:28:59,110 A až připlujeme, budeme mít spoustu vzduchu. 376 00:29:01,630 --> 00:29:03,630 To budeme. 377 00:29:06,310 --> 00:29:08,110 Jak se mají děti? 378 00:29:08,110 --> 00:29:10,310 Umytý a převlečený. 379 00:29:10,310 --> 00:29:12,630 Ale potřebujou mamku, aby je vzala na čaj. 380 00:29:18,750 --> 00:29:22,550 Vážně, důstojníku, vysvětlete mi tu firemní politiku. 381 00:29:22,550 --> 00:29:26,470 Máme tu Madame Aubart, která je v podstatě žena z ulice. 382 00:29:26,470 --> 00:29:29,190 No, každý má právo přeplout Atlantik. 383 00:29:31,150 --> 00:29:33,150 Ale ne první třídou! 384 00:29:33,630 --> 00:29:36,750 A to ta hrozná paní Brown? 385 00:29:36,750 --> 00:29:40,590 Dost na tom, že se člověk musí vypořádat s hrubostí lidí, jako jsou Widenerovi. 386 00:29:40,590 --> 00:29:42,830 Ale proč tu musíme trpět paní Brown? 387 00:29:42,830 --> 00:29:44,550 Hýká jako splašená mula. 388 00:29:44,550 --> 00:29:47,470 A navíc měla včera u stolu kapitána. 389 00:29:47,470 --> 00:29:51,950 Díval se na mě s utrpením v očích, ale to nic nemění na tom, že je to špatně. 390 00:29:59,310 --> 00:30:03,350 My nikdy nezávodíme. Modrou stuhu klidně nechte pro Cunard. 391 00:30:03,790 --> 00:30:07,510 Nemluvím o závodění, jen naženeme trochu času. 392 00:30:08,070 --> 00:30:11,470 Tím tempem bychom mohli připlout o půl dne dříve. 393 00:30:11,790 --> 00:30:17,310 White Star nabízí spolehlivost a luxus, který nikdo jiný nemá. To stačí. 394 00:30:17,310 --> 00:30:20,110 Pár hodin sem nebo tam není žádný rozdíl. 395 00:30:22,990 --> 00:30:24,990 No, postel už volá. 396 00:30:26,390 --> 00:30:28,470 - Dobrou noc, pánové. - Dobrou noc. 397 00:30:32,550 --> 00:30:36,390 No... Ještě uvidíme. 398 00:30:38,550 --> 00:30:43,310 Nikdy jsem nezažil tak jasno a klidnou hladinu. 399 00:30:46,630 --> 00:30:51,390 Myslím, že si můžeme udělat trochu náskok, aniž by se koně splašili. 400 00:30:53,870 --> 00:30:58,430 Máme tu varování před ledovci, pane. Od různých lodí v okolí. 401 00:30:58,950 --> 00:31:02,110 Náš kurz je hodně jižně od ledového pole. 402 00:31:02,110 --> 00:31:05,030 Nemůžu najít dalekohledy. Nevíte někdo, kam je Davy dal? 403 00:31:05,030 --> 00:31:07,710 Ráno vyšleme pátrací skupinu. 404 00:31:08,950 --> 00:31:13,030 To mi stačí. Udělám si obchůzku a zalehnu. 405 00:31:13,030 --> 00:31:15,030 Co jsem řekl, jsem myslel vážně. 406 00:31:17,310 --> 00:31:19,310 Dejte mi vědět, kdyby se něco změnilo. 407 00:31:23,390 --> 00:31:25,390 Jasně, pane. 408 00:31:28,510 --> 00:31:30,550 Mám to! 409 00:31:30,550 --> 00:31:36,350 Takže to máme pět srdcí, plus 50 za urážku od tohohle nezdvořáka. 410 00:31:37,110 --> 00:31:39,110 - Kdo rozdává? - Já. 411 00:31:41,630 --> 00:31:43,350 Vše v pořádku? 412 00:31:43,350 --> 00:31:48,270 Zdá se. Jen pan Lightoller ztratil dalekohledy. 413 00:31:48,270 --> 00:31:50,830 Podle Davyho Blaira, je to všechno vaše vina. 414 00:31:51,630 --> 00:31:53,630 Málo úložného prostoru. 415 00:32:05,190 --> 00:32:07,190 Jaký byl dýchánek? 416 00:32:10,550 --> 00:32:11,670 Oh. 417 00:32:11,670 --> 00:32:14,470 To je od vás hezké, kapitáne, že si mě pamatujete. 418 00:32:15,310 --> 00:32:17,350 To je má práce. 419 00:32:17,350 --> 00:32:20,270 Nikdy jsem si nemyslel, že jsem nějak zapamatovatelný. 420 00:32:22,030 --> 00:32:25,870 Ale ano, bylo to... Celkem příjemné, děkuji. 421 00:32:25,870 --> 00:32:27,990 No, to Lordu Mantonovi musíte poděkovat. 422 00:32:28,510 --> 00:32:30,990 A paní Batley se také bavila? 423 00:32:32,950 --> 00:32:34,990 To je těžké... 424 00:32:34,990 --> 00:32:36,990 ...paní Batley se moc nebaví. 425 00:32:42,070 --> 00:32:44,030 Nevím, proč jsem to řekl. 426 00:32:45,070 --> 00:32:46,790 Omlouvám se. 427 00:32:47,390 --> 00:32:49,670 - Prosím, promiňte. - Ale jistě. 428 00:32:50,870 --> 00:32:52,390 No... 429 00:32:52,390 --> 00:32:54,390 Přeji dobrou noc. 430 00:34:27,030 --> 00:34:28,750 Co teď? 431 00:34:28,750 --> 00:34:31,750 Musíme zjistit, kolik komor to ovlivní. 432 00:34:37,510 --> 00:34:39,310 Dělejte! Zavřete to! 433 00:34:39,310 --> 00:34:41,510 Mám to, pane.. - Pojďte, všichni! 434 00:34:45,510 --> 00:34:48,070 Opřete se do toho! No tak! 435 00:34:48,070 --> 00:34:49,870 Poškození jde jen sem. 436 00:34:49,870 --> 00:34:51,910 Ano, ale... 437 00:34:51,910 --> 00:34:54,590 ...tohle je pátá narušená komora. 438 00:34:55,390 --> 00:34:57,870 Kdyby to byla třetí nebo i čtvrtá... 439 00:34:59,870 --> 00:35:01,790 Co to říkáte? 440 00:35:02,830 --> 00:35:05,550 Že máme dvě hodiny. Dvě a půl, pokud nám bude přát štěstí. 441 00:35:05,550 --> 00:35:07,830 Nemůže se potopit! 442 00:35:07,830 --> 00:35:09,630 Ale ani plout. 443 00:35:10,430 --> 00:35:12,110 Už moc dlouho ne. 444 00:35:20,790 --> 00:35:22,790 No tak! 445 00:35:23,190 --> 00:35:25,030 Jdeme, Mario! Dělej! 446 00:35:29,300 --> 00:35:31,300 Narazili jsme na ledovec, pane. 447 00:35:33,010 --> 00:35:34,810 Zastavili všechny motory. 448 00:35:34,810 --> 00:35:36,890 Ve skladu pošty je voda až k palubě F. 449 00:35:41,250 --> 00:35:44,610 - Ještě ne. - Prostě si to oblečte a pojďte se mnou. 450 00:35:44,610 --> 00:35:47,130 - Ne, nejdřív si vezmu šperky. - Na ty zapomeň. 451 00:35:47,130 --> 00:35:50,410 Nevzdám se jich! Co jiného jsme mohla posledních 20 let ukazovat? 452 00:35:50,410 --> 00:35:54,330 Až budete připraveni, běžte hned na část člunové paluby pro druhou třídu. 453 00:35:54,330 --> 00:35:56,730 Jistě, ujistíme se, abychom se i potopili druhotřídně. 454 00:35:56,730 --> 00:35:58,730 Oblečte si vestu. 455 00:35:59,610 --> 00:36:01,210 Já nechci. 456 00:36:01,210 --> 00:36:04,610 Když ji nebudete mít vy, lidi jako já si budou myslet, že taky nemusí. 457 00:36:04,610 --> 00:36:06,410 Co tím myslíte, „lidi jako já“? 458 00:36:06,410 --> 00:36:08,370 Lidi, kteří nedokáží čelit realitě. 459 00:36:09,570 --> 00:36:11,450 Děkuji. 460 00:36:14,890 --> 00:36:17,090 Spojili jsme se s Carpathií, pane. 461 00:36:17,090 --> 00:36:18,850 Plují sem... 462 00:36:18,850 --> 00:36:20,850 ...ale mají to k nám čtyři hodiny cesty. 463 00:36:23,890 --> 00:36:26,570 Co je to s tou lodí na horizontu? 464 00:36:29,050 --> 00:36:31,090 Proč neodpovídají? 465 00:36:31,090 --> 00:36:33,090 Co to tam dělají? 466 00:36:35,170 --> 00:36:37,650 Čluny jsou připraveny, pane, lidé musí začít nastupovat. 467 00:36:37,650 --> 00:36:39,690 Nemyslím... 468 00:36:39,690 --> 00:36:41,930 Říkají, že máme jen hodinu a půl! 469 00:36:41,930 --> 00:36:43,930 Musíme začít! 470 00:36:45,170 --> 00:36:48,090 Znáte spouštěcí procesy? 471 00:36:48,090 --> 00:36:50,050 Nebudu čluny přeplňovat, aby se nerozlomily. 472 00:36:50,050 --> 00:36:52,170 Nechám nastoupit ženy a děti. 473 00:36:52,170 --> 00:36:53,930 Muži mohou doplavat a zabrat prázdná místa. 474 00:36:53,930 --> 00:36:56,250 A probral jste to s panem Andrewsem? 475 00:36:56,250 --> 00:36:59,250 Jsem si jistý, že by ten plán schválil, pane. Mám tedy vaše svolení? 476 00:36:59,250 --> 00:37:01,250 Nerozumím tomu... 477 00:37:01,930 --> 00:37:03,930 Musíme začít s evakuací! 478 00:37:06,210 --> 00:37:07,530 Pane Wilde? 479 00:37:07,530 --> 00:37:11,010 Myslím, že byste si měl poslechnout, co chce kapitán říct. 480 00:37:13,370 --> 00:37:15,010 Jistě, pane. 481 00:37:15,010 --> 00:37:17,490 Budu to brát jako rozkaz ke spouštění člunů. 482 00:37:22,890 --> 00:37:25,170 Čluny byly v Belfastu testovány plné... 483 00:37:27,450 --> 00:37:29,170 ...nebo ne? 484 00:37:29,170 --> 00:37:30,770 Annie! 485 00:37:32,610 --> 00:37:34,650 Nechtějí si je obléct. 486 00:37:34,650 --> 00:37:36,490 Ne, musím dostat svoje šperky. 487 00:37:36,490 --> 00:37:38,370 Vaše šperky jsou pryč, oblečte si to. 488 00:37:38,370 --> 00:37:41,650 Tohle nemá smysl! Musíme se zkusit dostat ke člunům! 489 00:37:41,650 --> 00:37:45,290 Co se to tu, proboha, děje? Zavřete, hned! 490 00:37:45,290 --> 00:37:46,970 A dostaňte je všechny na palubu! 491 00:37:46,970 --> 00:37:50,050 Díky Bohu, že jsem si nechala ty nejlepší u sebe. Jaké štěstí. 492 00:37:50,050 --> 00:37:52,770 Jako bys potřebovala štěstí, ty proradná děvko! 493 00:37:52,770 --> 00:37:55,090 Už žádné milostivé ponižování, nemám náladu! 494 00:37:55,090 --> 00:37:57,770 Myslíš si, jak jsi chytrá, skvělá, aristokratická, co? 495 00:37:57,770 --> 00:38:00,530 Jsi ubohá! Hloupá, sobecká... 496 00:38:00,530 --> 00:38:03,290 - Dejte nám pokoj! - ..sobecká a zlá... 497 00:38:03,290 --> 00:38:06,130 Batley, tady! Zkroťte si svou ženu! 498 00:38:06,130 --> 00:38:08,610 Zkroťte? Co si to dovoluješ, ty arogantní prase?! 499 00:38:08,610 --> 00:38:12,010 - Zavřete už hubu?! - Kvůli špinavému záletníkovi, jako jsi ty, určitě ne! 500 00:38:12,010 --> 00:38:14,130 Jistě, noblesa sama. 501 00:38:14,130 --> 00:38:16,970 Ale co tvé malé tajemství v Dulwichi? 502 00:38:16,970 --> 00:38:19,010 Ty hloupá. Hloupá ženská! 503 00:38:19,010 --> 00:38:21,050 Jsi na sebe hrdá? 504 00:38:21,050 --> 00:38:24,570 Takže teď, i když přežijeme, nebudu mít práci! 505 00:38:24,570 --> 00:38:26,130 Přestaň fňukat! 506 00:38:26,610 --> 00:38:29,450 Zůstaňte, prosím, v klidu. 507 00:38:29,450 --> 00:38:32,890 Brzy vás vezmou na palubu. 508 00:38:32,890 --> 00:38:35,090 Nehrozí žádné nebezpečí. 509 00:38:35,090 --> 00:38:37,650 Proč to pořád říkáme? Hrozí tu sakra nebezpečí! 510 00:38:37,650 --> 00:38:40,170 Proč nás tady držíte, čeho se bojíte?! 511 00:38:40,170 --> 00:38:42,930 Alespoň nechte projít ženy a děti. 512 00:38:42,930 --> 00:38:44,570 Mami, já se bojím. 513 00:38:44,570 --> 00:38:48,690 Neboj, křičí jen proto, že se to tak dělá. Budeme odsud pryč coby dup. 514 00:38:48,690 --> 00:38:52,050 Máme tu ženy a děti! Nechte je projít! 515 00:38:52,050 --> 00:38:55,970 Začíná se nám to vymykat. Jestli něco neuděláme, máme na krku vzpouru. 516 00:38:55,970 --> 00:38:59,250 - Máme své rozkazy. - Tohle nemůžete! 517 00:38:59,250 --> 00:39:01,970 Pošlete dopředu ženy s malými dětmi. 518 00:39:01,970 --> 00:39:04,290 Vezmu první skupinu nahoru na palubu. No tak. 519 00:39:04,290 --> 00:39:06,290 Jdeme, no tak. 520 00:39:07,610 --> 00:39:09,610 - Uvolněte cestu. - To je ono. 521 00:39:12,850 --> 00:39:15,930 Matthew. Rychle, běž. 522 00:39:16,450 --> 00:39:18,410 To stačí! Zpátky! 523 00:39:18,410 --> 00:39:21,090 - Jděte zpátky. - Nechte projít mou ženu a děti. 524 00:39:21,090 --> 00:39:23,890 - Zpátky. No, no. Co to bylo? 525 00:39:23,890 --> 00:39:27,090 Řekl jsem... zpátky! 526 00:39:30,050 --> 00:39:31,690 Mary, běž! Běž! 527 00:39:31,690 --> 00:39:33,690 Běž hned! 528 00:39:34,450 --> 00:39:37,570 - Běžte, děti! - Mary! Sean! 529 00:39:38,170 --> 00:39:40,170 Zpátky! 530 00:39:50,730 --> 00:39:52,850 Běžte na člunovou palubu. 531 00:39:52,850 --> 00:39:57,410 Vezměte je na palubu A. Začínají nakládat z oken promenády. 532 00:39:57,410 --> 00:39:59,370 Zpátky. 533 00:39:59,370 --> 00:40:01,410 Běžte zpátky, běžte na palubu A. 534 00:40:01,410 --> 00:40:03,450 Je to tudy, pojďte! 535 00:40:03,450 --> 00:40:05,970 Běžte na palubu A, jdeme na palubu A! 536 00:40:06,410 --> 00:40:09,690 - Matko, prosím! - Nemůžu, prostě nemůžu! 537 00:40:09,690 --> 00:40:12,050 To už by stačilo, zůstávám tady! 538 00:40:12,050 --> 00:40:13,770 Můžu pomoci? Můžu pomoci? 539 00:40:13,770 --> 00:40:15,570 Ano. Matka si nechce obléct vestu. 540 00:40:15,570 --> 00:40:17,210 A nenastoupím do člunu. 541 00:40:17,210 --> 00:40:19,770 Paní Gibson, chcete Dorothy pomoct, že? 542 00:40:19,770 --> 00:40:22,050 Ona bez vás neodejde, takže... 543 00:40:22,050 --> 00:40:24,770 ...pro její bezpečí musíte i vy být v bezpečí. 544 00:40:26,730 --> 00:40:28,490 Asi ano. 545 00:40:28,490 --> 00:40:30,530 Děkuji, pane Lightollere. 546 00:40:30,530 --> 00:40:32,530 Počkat, počkat! 547 00:40:33,370 --> 00:40:35,370 Tady, vezměte si tohle. 548 00:40:38,810 --> 00:40:40,850 Nemůžu vézt lahev brandy. 549 00:40:40,850 --> 00:40:46,130 Ve člunu můžou být jiní, kteří to budou potřebovat. Zvlášť, pokud někoho vytáhnete z moře. 550 00:40:48,250 --> 00:40:50,250 Běžte, běžte. 551 00:40:51,410 --> 00:40:54,890 Pane, prosím. Pane, nechte ji nastoupit. 552 00:40:54,890 --> 00:40:56,930 Opatrně. Pozor na schodek. 553 00:40:56,930 --> 00:40:58,650 Pozor na hlavu. 554 00:40:58,650 --> 00:41:00,850 - Po jednom, prosím! - Oh! Oh! 555 00:41:02,930 --> 00:41:04,650 Další, prosím. 556 00:41:04,650 --> 00:41:07,850 - Jsou tyto dámy z první třídy? - Ne, pane. 557 00:41:07,850 --> 00:41:10,290 Nakládáme ale jen dámy z první třídy. 558 00:41:10,290 --> 00:41:12,850 - To vám v žilách koluje led? - Co je tu za problém? 559 00:41:12,850 --> 00:41:14,690 Snažíme se pomoct dámám. 560 00:41:14,690 --> 00:41:17,770 Jsou z druhé třídy a měly by být na člunové palubě, pane. 561 00:41:17,770 --> 00:41:20,330 Prostě jim pomozte a hněte sebou! 562 00:41:22,890 --> 00:41:24,810 Promiňte, prosím. 563 00:41:26,410 --> 00:41:28,450 Jsou tu další ženy? 564 00:41:28,450 --> 00:41:30,250 Jsou tu nějaké děti? 565 00:41:32,530 --> 00:41:35,570 - Jsou tu ještě nějaké ženy? - Tady! 566 00:41:35,570 --> 00:41:37,890 Promiňte. Jsme tu správně, pro druhou třídu? 567 00:41:37,890 --> 00:41:39,890 Teď už ano. Pojďte, co nejrychleji! 568 00:41:40,530 --> 00:41:42,410 Můžeme nastoupit oba? 569 00:41:42,410 --> 00:41:44,010 Ano, nevím, proč by ne. 570 00:41:44,010 --> 00:41:47,690 Pan Lightoller říkal žádní muži, ale k proč by ne, když tu nejsou žádné ženy? 571 00:41:47,690 --> 00:41:49,890 Počkat, tady jsou ještě ženy a děti! 572 00:41:50,930 --> 00:41:52,490 Pane Harte? 573 00:41:52,490 --> 00:41:54,530 Třetí třídu drželi dole, pane. 574 00:41:54,530 --> 00:41:56,570 Tak je rychle naložte! 575 00:41:56,570 --> 00:41:58,690 Natupte. Rychle! 576 00:41:58,690 --> 00:42:00,890 Dobře, jde vám to, dobře. 577 00:42:00,890 --> 00:42:03,050 - Drž se u mě. - Pokračujte! 578 00:42:04,050 --> 00:42:07,770 Pánové. Spouštíme skládací čluny na horní palubě, tak tam běžte. 579 00:42:07,770 --> 00:42:10,050 - Jak to jde s čluny? - Všechny jsou pryč. 580 00:42:10,050 --> 00:42:12,690 Skoro všechny. Ty skládací budou poslední. 581 00:42:12,690 --> 00:42:14,930 Měli byste všichni jít na člunovou palubu. 582 00:42:14,930 --> 00:42:19,850 Pokud nenajdete skládací člun, slezte po laně dolů a odplavte. Nečekejte, až se potopí! 583 00:42:19,850 --> 00:42:22,370 Nějak si to nedovedu představit. Ty ano, Giglio? 584 00:42:23,490 --> 00:42:26,370 - Ale samozřejmě musíš jít, pokud chceš. - Ne, děkuji, pane. 585 00:42:27,050 --> 00:42:29,770 No, opravdu se mi nechce být na člunové palubě. 586 00:42:29,770 --> 00:42:31,730 Ne s tím, jak to tu je. 587 00:42:31,730 --> 00:42:35,050 Situace, jako je tato, neukazují lidi v tom nejlepším světle. 588 00:42:35,890 --> 00:42:37,890 Pane Andrewsi? 589 00:42:47,290 --> 00:42:50,490 Nechcte mé děti projít! 590 00:42:51,090 --> 00:42:53,090 Prosím, nechte mé děti projít! 591 00:42:53,610 --> 00:42:55,930 Pomoz jí! Dostaň děti na člun! 592 00:42:57,130 --> 00:42:59,130 Dejte mi ruku. 593 00:43:00,090 --> 00:43:01,490 Muriel! 594 00:43:01,490 --> 00:43:03,530 Muriel! Můj bože, Muriel! 595 00:43:03,530 --> 00:43:06,730 Nechte projít děti! Nechte je projít! 596 00:43:07,530 --> 00:43:08,930 Au! 597 00:43:08,930 --> 00:43:10,930 Ukaž mi to. 598 00:43:11,570 --> 00:43:13,610 Není to zlomené, je to v pořádku. 599 00:43:13,610 --> 00:43:16,450 Jsem v pořádku. Podívej, postavím se. 600 00:43:17,930 --> 00:43:20,930 - Harte, nastupte a ujměte se velení! - Ano, pane. 601 00:43:23,410 --> 00:43:27,370 Batley? Tady, pomůžu vám. 602 00:43:27,370 --> 00:43:29,370 Běžte. Prostě běžte. 603 00:43:32,330 --> 00:43:34,290 Už není místo! 604 00:43:43,970 --> 00:43:46,850 Nesmysl. Podívej, ještě nakládají. 605 00:43:47,850 --> 00:43:49,490 Nakládají člun! 606 00:43:49,490 --> 00:43:51,330 Je ten člun plný? 607 00:43:51,330 --> 00:43:53,450 Už ho spouštějí. Jdeme pozdě. 608 00:43:53,450 --> 00:43:56,050 Nejdeme pozdě. Nejdeme pozdě. 609 00:43:57,650 --> 00:43:59,570 Myslím, že tam je ještě další člun. 610 00:44:01,690 --> 00:44:03,690 Ale, chudáčku. 611 00:44:12,690 --> 00:44:14,130 Omlouvám se. 612 00:44:14,130 --> 00:44:16,130 Za co? 613 00:44:18,810 --> 00:44:20,370 No... Za všechno. 614 00:44:23,210 --> 00:44:25,210 Ne. 615 00:44:25,770 --> 00:44:27,770 Ne, Johne, já se omlouvám. 616 00:44:29,290 --> 00:44:31,930 Byla jsem hodná, když jsme se brali, ne? 617 00:44:34,810 --> 00:44:38,690 Zajímalo by mě, co se s tou hodnou, rozumnou ženou stalo. 618 00:44:38,690 --> 00:44:41,010 Kdy... Kdy odešla? 619 00:44:42,010 --> 00:44:44,050 Vím, proč odešla. 620 00:44:44,050 --> 00:44:46,090 Kvůli mně. 621 00:44:46,090 --> 00:44:48,130 Nedal jsem ti nic z toho, co jsem slíbil. 622 00:44:48,130 --> 00:44:50,130 Má drahá... 623 00:44:51,810 --> 00:44:53,930 Je toho tolik, o co jsem tě připravil. 624 00:44:53,930 --> 00:44:56,130 No, mohl jsi mě připravit o život v Croydonu. 625 00:45:03,450 --> 00:45:05,450 Usmiřme se. 626 00:45:09,690 --> 00:45:15,690 Nechme své výčitky stranou a umřeme spolu v klidu. Prosím, Johne. 627 00:45:15,690 --> 00:45:17,690 Výčitky? 628 00:45:19,010 --> 00:45:21,850 Jak bych mohl mít nějaké výčitky,... 629 00:45:21,850 --> 00:45:24,250 ...když to, že jsem si tě vzal, byla ta nejvíc... 630 00:45:25,810 --> 00:45:28,650 ...jediná vzrušující věc, co jsem kdy udělal? 631 00:45:29,130 --> 00:45:30,810 Jak bych toho mohl litovat? 632 00:45:33,570 --> 00:45:35,370 No tak. 633 00:45:35,370 --> 00:45:37,370 Pokud je to konec... 634 00:45:38,490 --> 00:45:40,490 ...neměli bychom se vzdát bez boje. 635 00:45:48,210 --> 00:45:52,370 Všichni zabereme na tři. Raz, dva, tři, zvedat! 636 00:45:52,370 --> 00:45:54,490 No tak, pořádně! 637 00:45:55,210 --> 00:45:57,330 Pojďme, zaberte! 638 00:45:58,170 --> 00:45:59,410 Zvedat! 639 00:46:01,730 --> 00:46:03,370 No tak! 640 00:46:04,890 --> 00:46:06,890 Co to bylo? 641 00:46:15,130 --> 00:46:17,130 Miluji tě. 642 00:46:18,410 --> 00:46:51,690 překlad: brumla.cz, titulky.com........