1
00:00:01,058 --> 00:00:02,995
<i>V předchozích dílech jste viděli...</i>

2
00:00:03,433 --> 00:00:05,635
Kvůli tobě jsou
mí přátelé na misi,

3
00:00:05,660 --> 00:00:09,136
a já mám tyhle noční
můry. Někdo zemře.

4
00:00:09,868 --> 00:00:13,272
- Deacone.
- Připravená odsud vypadnout?

5
00:00:15,722 --> 00:00:18,182
Není možné, aby
tohle někdo přežil.

6
00:00:18,207 --> 00:00:21,331
- Motýl.
- To tam předtím nebylo.

7
00:00:23,287 --> 00:00:26,055
- Co je to?
- Naše cesta domů.

8
00:00:26,057 --> 00:00:31,222
Nepřišel jsem sem zabít Svědka.
Přišel jsem zabít jeho matku.

9
00:00:32,261 --> 00:00:36,278
Svědek je tvůj syn.

10
00:00:37,692 --> 00:00:40,302
Olivia to řekla Ramsemu.
Ona to ví.

11
00:00:40,304 --> 00:00:44,658
- Proto šel po tobě a já musel...
- To je mi líto.

12
00:00:45,042 --> 00:00:46,970
Podle doktorky
Raillyové a pana Deacona

13
00:00:46,995 --> 00:00:51,611
bude příští rok, v určité
chvíli, tohle zařízení zničeno.

14
00:00:51,636 --> 00:00:55,216
- Zničeno? Jak?
- To nám řekni ty.

15
00:00:55,241 --> 00:00:59,276
- Ty jsi nová šéfka ochranky.
- Nevíme přesně jak nebo kdy,

16
00:00:59,278 --> 00:01:02,079
což ještě zvyšuje
naléhavost našeho poslání.

17
00:01:02,081 --> 00:01:06,225
Opět nám dochází čas.

18
00:01:06,372 --> 00:01:08,953
Strávila jste na Titanu
s nepřítelem měsíce.

19
00:01:08,955 --> 00:01:11,989
- Co nám můžete říct?
- Věděli, že přijdeme na Titan.

20
00:01:11,991 --> 00:01:16,327
Čekali, aby si mi ho vzali.
Byla jsem držena v izolaci

21
00:01:16,329 --> 00:01:19,196
mužem, který mi
........