1
00:00:31,435 --> 00:00:35,190
- Přeložil Kubik.T1 -

2
00:00:35,394 --> 00:00:37,174
Jo, Aquapark.

3
00:00:37,174 --> 00:00:38,642
Šťastný výročí, Lois.

4
00:00:38,642 --> 00:00:40,648
Všichni se tu sejdeme za 6 hodin.

5
00:00:40,648 --> 00:00:42,511
Už se nemůžu dočkat, až se mi dostanou

6
00:00:42,511 --> 00:00:44,560
do pusy cizí tělní tekutiny!

7
00:00:50,783 --> 00:00:52,448
Ehm, kde je skluzavka?

8
00:00:52,448 --> 00:00:55,427
Prostě si vem Starburst.

9
00:00:55,427 --> 00:00:58,094
Wow! Citróny, pomeranče, třešně!

10
00:00:58,094 --> 00:01:00,128
Tak šťavnaté!

11
00:01:01,727 --> 00:01:04,175
Myslím, že to nebyl Starburst.

12
00:01:04,175 --> 00:01:05,942
Myslím, že to byl jenom acid (LSD).

13
00:01:05,942 --> 00:01:08,341
Chtěl by ses projet po Skittles duze?

14
00:01:08,341 --> 00:01:09,608
To je taky acid?

15
00:01:09,608 --> 00:01:12,275
Kámo, jsem dospělej, co
pracuje v aquaparku.

16
00:01:12,275 --> 00:01:15,108
Cokoliv, co ti dám je acid.

17
00:01:17,942 --> 00:01:19,575
Nejezdit hlavou napřed

18
00:01:19,575 --> 00:01:21,542
a čekat, až řeknu, že je to OK.

19
00:01:21,542 --> 00:01:25,875
Běž. Běž. Běž.

20
00:01:25,875 --> 00:01:27,042
Hej!

21
00:01:27,042 --> 00:01:28,508
Doháním tě, Briane.

22
00:01:28,508 --> 00:01:31,042
Meg, zpomal! Jedeš moc rychle.

23
00:01:33,942 --> 00:01:36,575
Briane, co se stalo?

24
00:01:36,575 --> 00:01:37,875
Já nevim.

25
00:01:37,875 --> 00:01:38,942
Hej, ty blbko,
........