1
00:01:33,664 --> 00:01:35,115
VÁLEČNÉ DĚTI

2
00:01:37,101 --> 00:01:39,402
Takže kolik pytlů brambor
nám zbylo?

3
00:01:39,522 --> 00:01:40,319
To je poslední.

4
00:01:40,836 --> 00:01:42,083
Poslední?

5
00:01:43,090 --> 00:01:44,671
A kávu ještě máme?

6
00:01:45,981 --> 00:01:46,536
Ne.

7
00:01:47,162 --> 00:01:49,241
- Co je s "Koniem"?
- Dostane se z toho.

8
00:01:49,375 --> 00:01:52,479
- Ztratil hodně krve, ale bude žít.
- To je dobře, díky Bohu.

9
00:01:53,423 --> 00:01:54,461
Aspoň tohle.

10
00:01:58,252 --> 00:01:59,452
A co peníze?

11
00:02:00,785 --> 00:02:02,556
Celou dobu myslíš na ty svoje peníze?

12
00:02:02,620 --> 00:02:03,666
Klídek.

13
00:02:05,103 --> 00:02:06,967
Jsou ukryté na bezpečném místě.

14
00:02:06,833 --> 00:02:09,163
Dost. Jenom ztrácíme lidi.

15
00:02:09,254 --> 00:02:11,110
Musíme to říct rodině Rysia.

16
00:02:13,102 --> 00:02:14,933
Nejhorší je, že zemřel zbytečně.

17
00:02:21,129 --> 00:02:22,341
Není ti to líto?

18
00:02:22,400 --> 00:02:23,220
Co myslíš?

19
00:02:23,428 --> 00:02:24,732
Nechte toho.

20
00:02:24,970 --> 00:02:26,710
Sám jsem chtěl, aby šli dobrovolníci.

21
00:02:33,409 --> 00:02:36,497
- Zahnali nás do pole.
- Říkal jsi, že vůbec nemají šanci!

22
00:02:37,331 --> 00:02:39,001
Opět jsi mě zklamal.

23
00:02:40,858 --> 00:02:42,860
Začínám mít pocit, že to není náhoda.

24
00:02:43,677 --> 00:02:44,789
Prosím?

........