1
00:00:01,936 --> 00:00:04,370
Dobre, máme tu druhý
deň a vaša švagriná

2
00:00:04,372 --> 00:00:07,539
opatruje vašu 23 ročnú
krátkosrstú diabetickú

3
00:00:07,541 --> 00:00:08,774
mačku menom Noonie.

4
00:00:08,776 --> 00:00:10,376
Čiže prenocovali
ste v hoteli

5
00:00:10,378 --> 00:00:12,611
a konečne ste povedali
žene, že vás vyhodili.

6
00:00:12,613 --> 00:00:14,646
Ale bola tak zhúlená,
že si to nepamätá?

7
00:00:14,648 --> 00:00:16,482
Kvôli tomu som tu?
Mariškové cukríky?

8
00:00:16,484 --> 00:00:19,051
Pašovali ste výrobok,
ktorý ste ukradli vašej

9
00:00:19,053 --> 00:00:20,986
bývalej firme a nechali to

10
00:00:20,988 --> 00:00:24,356
v kufri vášho minivanu
u tohoto mechanika.

11
00:00:24,358 --> 00:00:25,891
Nenechal som to tam len tak.

12
00:00:25,893 --> 00:00:28,060
- Veľmi dobre som to schoval.
- Kde?

13
00:00:28,062 --> 00:00:30,162
V malých bočných
priečinkoch v kufri?

14
00:00:30,164 --> 00:00:32,498
Tam<i> všetci</i> skrývajú veci.

15
00:00:32,500 --> 00:00:35,300
Ste dosť dobrá trúba,
že pán Parker?

16
00:00:35,302 --> 00:00:37,469
Mám na to vôbec odpovedať?

17
00:00:51,852 --> 00:00:54,153
Hej, šéfe.
Idem na chvíľu von.

18
00:00:54,155 --> 00:00:56,522
- Dobre.
- 10-15 minút maximum.

19
00:00:56,524 --> 00:00:59,391
- V pohode.
- Hej, len si skočím na obed.

20
00:00:59,393 --> 00:01:02,194
Viem, že je ešte skoro,
ale vynechal som raňajky

21
00:01:02,196 --> 00:01:04,296
a som hladný ako...

22
........