1
00:00:18,452 --> 00:00:20,321
Nebojuj proti gravitaci, Stíne.

2
00:00:20,421 --> 00:00:22,009
My jsme další generace.

3
00:00:23,624 --> 00:00:25,593
Vyhrožovali přeprogramovat realitu.

4
00:00:25,693 --> 00:00:27,361
Takže o tom to je?

5
00:00:27,461 --> 00:00:29,430
Předstíráš, že nemůžeš

6
00:00:29,530 --> 00:00:32,366
věřit v nemožné věci.

7
00:00:35,303 --> 00:00:36,463
Jsi pořád moje štěně?

8
00:00:36,537 --> 00:00:37,537
Ne.

9
00:00:39,107 --> 00:00:40,307
Jestli je to všechno opravdové,

10
00:00:40,341 --> 00:00:43,444
mluvící televize a krvácející kladiva,

11
00:00:43,544 --> 00:00:47,181
jestli je tu opravdu svět
pod světem...

12
00:00:47,281 --> 00:00:48,582
S vámi nic mít nechceme.

13
00:00:50,766 --> 00:00:52,033
Vy říkáte sloučení,

14
00:00:52,133 --> 00:00:55,336
ale já slyším válku.

15
00:00:57,939 --> 00:00:59,708
Nejsem váš nepřítel.

16
00:03:59,855 --> 00:04:01,757
- Amen.
- Amen.

17
00:04:01,857 --> 00:04:02,958
Amen.

18
00:04:08,057 --> 00:04:09,357
Vstaňte.

19
00:04:14,782 --> 00:04:18,782
Proud je silný kvůli
rannímu dešti.

20
00:04:19,400 --> 00:04:21,400
Voda je hluboká.

21
00:04:22,200 --> 00:04:24,200
Kdo neumí plavat, tak nejde.

22
00:04:26,000 --> 00:04:28,000
Je to jasný?

23
00:04:30,000 --> 00:04:32,000
Tak jdeme.

24
00:04:51,700 --> 00:04:55,000
Držte se pohromadě.
Pomalu ale jistě.

........