1
00:00:00,088 --> 00:00:03,600
<i>V minulých sériích jste viděli...</i>

2
00:00:03,733 --> 00:00:06,733
Viděl jsem za hranicí
přistávat vrtulník.

3
00:00:06,777 --> 00:00:09,933
- Mám tu domov.
- Ale nemusíš kvůli němu zemřít.

4
00:00:10,000 --> 00:00:11,866
Nicku!

5
00:00:13,222 --> 00:00:15,666
Půjdeme. Všichni.

6
00:00:15,866 --> 00:00:17,888
Ne. Maddy, jdi odsud.

7
00:00:17,933 --> 00:00:19,755
Polož tu zbraň.

8
00:00:53,777 --> 00:00:55,888
- Mami!
- Maddy!

9
00:00:55,977 --> 00:00:57,733
Dejte z ní ty pracky pryč!

10
00:00:57,911 --> 00:01:01,911
- Jen hledáme mého bratra.
- Přestaň, Alicio, nemá to cenu.

11
00:01:26,955 --> 00:01:29,000
VOJENSKÁ ZÁKLADNA
S OMEZENÝM PŘÍSTUPEM

12
00:01:29,088 --> 00:01:33,022
Chci si s někým promluvit.
S někým z vedení. Prosím.

13
00:01:34,533 --> 00:01:37,622
- Kam ho berete?
- To je dobrý.

14
00:01:37,733 --> 00:01:40,888
- Travisi! - To je dobrý, Maddy.
- Kam ho berete? Travisi!

15
00:01:41,022 --> 00:01:43,977
- Najdu si tě, Maddy.
- Travisi!

16
00:02:37,133 --> 00:02:39,600
Jedna rána. Jedna rána.

17
00:02:39,711 --> 00:02:41,577
Jdi k čertu, Willy.

18
00:02:41,911 --> 00:02:44,688
- Čas úmrtí...
- 16:15.

19
00:02:58,155 --> 00:03:00,088
Tenhle má 188 cm.

20
00:03:01,933 --> 00:03:04,044
- 86 kg.
- Hni se.

21
00:03:22,488 --> 00:03:24,355
Ne! Ne!

22
00:03:24,466 --> 00:03:26,488
Panebože...

23
........