1
00:00:56,682 --> 00:00:59,059
Takže všechna data ze
systému jdou kam?

2
00:00:59,101 --> 00:01:01,478
Ukládají se na nějaký server, který provozujete vy?
Správně.

3
00:01:01,478 --> 00:01:03,355
Dobře, a jak zabezpečný je ten server?

4
00:01:03,397 --> 00:01:05,440
No, pokud se ptáte, jestli
naše servery můžou být napadeny,

5
00:01:05,524 --> 00:01:07,192
tak to je prakticky nemožné.

6
00:01:07,276 --> 00:01:08,861
Prakticky?

7
00:01:08,986 --> 00:01:10,654
Podívejte, budu upřímná.

8
00:01:10,737 --> 00:01:13,448
Můžeme vám dát ten nejlepší
bezpečnostní systém na světě,

9
00:01:13,532 --> 00:01:17,327
a dáme, ale pokud
je někdo prostě odhodlaný

10
00:01:17,411 --> 00:01:19,329
přijít a
narušit vaše soukromí,

11
00:01:19,413 --> 00:01:20,581
najdou si cestu

12
00:01:20,664 --> 00:01:22,374
Takže proč to teda děláme?

13
00:01:22,457 --> 00:01:24,293
Je to velmi efektivní odstrašující prostředek.

14
00:01:24,376 --> 00:01:27,296
Kolik stalkerů
jste měl, pane Weste?

15
00:01:28,046 --> 00:01:29,923
Asi...tři.

16
00:01:29,965 --> 00:01:31,425
Musíte něco udělat.

17
00:01:31,466 --> 00:01:33,677
Ahoj, jak to jde?

18
00:01:33,719 --> 00:01:35,262
Quinn mi právě

19
00:01:35,345 --> 00:01:37,055
říkala, jak
celá tahle věc funguje.

20
00:01:37,055 --> 00:01:38,682
Je to šílené, že se sem někdo dostal.

21
00:01:38,765 --> 00:01:40,350
Je to opravdu znepokojující.

22
00:01:40,434 --> 00:01:42,436
No, instalujeme
světla, která se zapnou při pohybu,

23
00:01:42,519 --> 00:01:44,688
senzory jsou
........