1
00:01:00,561 --> 00:01:03,522
Když tady v IVM mluvíme o
příbězích našich životů,

2
00:01:03,605 --> 00:01:05,858
pokaždé mluvíme o přepisování.

3
00:01:05,941 --> 00:01:08,569
Ale co kdybychom nemuseli zapomenout?

4
00:01:08,652 --> 00:01:10,404
Co kdyby naše příběhy o naplnění

5
00:01:10,487 --> 00:01:13,782
začaly už na
začátku, když jsme byli dětmi?

6
00:01:13,824 --> 00:01:17,744
Teď, pro všechny z nás,
tohle je pouze hypotetické,

7
00:01:17,828 --> 00:01:21,790
ale pro další generace
je to reálnou možností.

8
00:01:21,832 --> 00:01:24,668
Protože se správnými pomůckami
můžeme podporovat nové životy,

9
00:01:24,751 --> 00:01:27,296
které jsou v podstatě
oproštěné od neproduktivity.

10
00:01:27,337 --> 00:01:29,339
Mluvím o tom druhu
pomůcek, které vašim

11
00:01:29,423 --> 00:01:33,886
dětem přijdou přirozené,
jako je čtení, psaní,

12
00:01:33,969 --> 00:01:36,096
dělání selfíček.

13
00:01:36,180 --> 00:01:38,307
A to je to, proč
jsem nadšený vám představit

14
00:01:38,390 --> 00:01:40,851
nový rozvojový program IVM

15
00:01:40,934 --> 00:01:43,395
který nazýváme First Life Initiative.

16
00:01:43,437 --> 00:01:45,689
A jsem hrdý, že vám představuji

17
00:01:45,772 --> 00:01:49,193
nové supermoderní zařízení,
kde bude tato organizace sídlit.

18
00:01:49,276 --> 00:01:52,487
Společně se můžeme ujistit, že
zážitky našich dětí

19
00:01:52,529 --> 00:01:54,489
jsou založené na realitě a autentické.

20
00:01:54,531 --> 00:01:57,409
Představte si vzdělání, kde
dítě vyrůstá zvídavé

21
00:01:57,451 --> 00:02:00,871
a nespoutané tradičními technikami
vzdělání jako je <i>učení se nazpaměť</i>,

22
00:02:00,954 --> 00:02:04,208
kde má volnost
........